رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه: بررسی عفونت های قارچی فرصت طلب و کلنیزاسیون قارچی در بیماران بستری در بخش های ICU بیمارستان های الزهرا در شهر اصفهان در سال 1396

نام و نام خانوادگی دانشجو: اعظم حقیقت فرد

استاد راهنما: دکتر پروین دهقان

استاد مشاور: دکتر سعید عباسی

زمان: چهارشنبه 1400/06/31 ساعت 10