رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه: بررسی اثر کارواکرول بر عملکرد حافظه فضایی، میزان TNF-a وامارکرهای استرس اکسیداتیو مغز در مدل حاد التهاب مغزی

نام و نام خانوادگی دانشجو: زهرا عمو حیدری

اساتید راهنما: دکتر زیبا رجایی

اساتید مشاور: دکتر حجت اله علایی

زمان: دوشنبه 1400/06/29 ساعت صبح به صورت آنلاین