رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه: بررسی فاکتورهای ژنتیکی مرتبط با نتیجه درمان با کاشت حلزون در کودکان مبتلا به ناشنوایی حسی عصبی ارثی به روش آنالیز پیوستگی و توالی یابی نسل بعد 

نام و نام خانوادگی: سمانه نصرنیا

اساتید راهنما: دکتر محمد امین طباطبایی فر

اساتید مشاور: دکتر سید حمیدرضا ابطحی

زمان: سه شنبه 1400/06/30 ساعت 9 صبح

مکان: تالار طباطبایی دانشکده پزشکی