رفتن به محتوای اصلی
x

   در روز پنجشنبه مورخ 29 تیرماه کنفرانس علمی آشنایی با زخم های میکروبی قرنیه با حضور اعضای محترم هیئت علمی گروه چشم ، متخصصین و دستیاران چشم پزشکی در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی فیض برگزار میشود .