رفتن به محتوای اصلی
x

  با پیگیریهای بعمل آمده دو نفر عضو هیئت علمی جدید فلوشیپ چشم کودکان و استرابیسم، جناب آقای دکتر علی آقاجانی و سرکار خانم دکتر ریحانه عاقریان طی یکماهه گذشته به گروه چشم پزشکی پیوسته و بر اساس برنامه ریزی گروه فعالیت خود را شروع نموده اند .