رفتن به محتوای اصلی
x

  جلسه شورای پژوهشی گروه چشم در روز پنجشنبه مورخ 1400/5/14 از ساعت 8 صبح از طریق فضای مجازی برگزار شد در این جلسه آقای  حمیدرضا کیان ارثی و آقای سجاد باغشاهی دانشجویان پزشکی از پایان نامه های خود دفاع کردند و یک مورد عنوان دانشجویی مربوط به آقای دکتر اشراقی به تصویب رسید .