رفتن به محتوای اصلی
x

     جلسه شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات بیماریهای چشم در روز روز شنبه مورخ 1402/5/21 از ساعت 8 صبح در محل دفتر گروه تشکیل و 5 مورد عناوین پروپوزال دستیاران چشم پزشکی و کارورزان مطرح و تصویب شد و در ادامه رئیس مرکز تحقیقات گزارشی از وضعیت فعلی طرح های تحقیقاتی ارائه نمودند .