رفتن به محتوای اصلی
x
Body

ژورنال کلاب گروه عفونی تحت عنوان میوکاردیت توسط اقای دکتر غلامعلی حقوقی در کلاس شماره 5 بیمارستان الزهرا در روز پنجشنبه 1402/7/13 ساعت 8.30 صبح با حضور کلیه اساتید و دستیاران و دانشجویان و اینترنها تشکیل می گردد.