رفتن به محتوای اصلی
x
Body

دو مورد کیس مالاریا ویواکس از ماه گذشته تا کنون با تظاهرات شدید بیماری در بخش عفونی بستری شده اند و تحت درمان قرار گرفته شده اند.