رفتن به محتوای اصلی
x
 • تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر بابک وحدت پور

  بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتربابک وحدت پور عضو محترم هیات علمی گروه طب فیزیکی و توانبخشی دانشکده پزشکی از مرتبه  دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم.

 • تبریک ارتقاء مرتبه خانم دکتر زیبا رجائی

  بدینوسیله ارتقاء مرتبه خانم دکتر زیبا رجائی عضو محترم هیات علمی گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی از مرتبه  دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم.

 • تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر رضا باقریان

  بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر رضا باقریان عضو محترم هیات علمی گروه روانشناسی سلامت دانشکده پزشکی از مرتبه  دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم.

 • تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر علی چاپاریان

  بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر علی چاپاریان عضو محترم هیات علمی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشکده پزشکی  از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم.

 • تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر غلامرضا دشتی

  بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر غلامرضا دشتی عضو محترم هیات علمی گروه علوم تشریحی دانشکده پزشکی از مرتبه  دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم.

 • تبریک ارتقاء مرتبه خانم دکتر فرحناز مردانیان

  بدینوسیله ارتقاء مرتبه خانم دکتر فرحناز مردانیان عضو محترم هیات علمی گروه زنان و زایمان دانشکده پزشکی از مرتبه  دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم.

 • چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر

  آغاز نام نویسی چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر از تاریخ 1400/04/01 لغایت 1400/05/10 در سامانه کارآفرینان برتر به آدرس karafarinanebartaa.ir یا karafarinanebartar.mels.gov.ir 

 • بیست و یکمین نشست عصرانه داغ سلامت با موضوع "علم سیستم ها و نظام سلامت"

  مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت با توجه به رسالت خود در راستای تولید دانش و افزایش زمینه پژوهش برای اصلاح ساختار سازمانی و تصمیمات مدیریتی، ارتقاء کیفیت خدمات و سنجش کار آیی و اثربخشی برنامه‌ها در نظام بهداشت و درمان کشور و به‌منظور توسعه پژوهش‌های کاربردی متناسب با نیاز جامعه و گروه‌های هدف با همکاری ک

 • برگزاری مصاحبه نهمین فراخوان جذب تعهدات هیات علمی در روز شنبه مورخ 1400/04/26 در دانشکده پزشکی

  مصاحبه نهمین فراخوان جذب تعهدات هیات علمی در گروه های آموزشی علوم تشریحی، باکتری شناسی و ویروس، ایمنی شناسی و فیزیولوژی با حضور اعضاء گروه مصاحبه کننده از گروه های مذکور، نمایندگان دانشکده و دانشگاه و داوطلبان شرکت در این فراخوان از ساعت 8 صبح لغایت 12 روز شنبه مورخ 1400/04/26 در تالار دکتر ادیب و سالن شورای گروه باکتری شناسی و ویروس برگزار گردید.

 • سامانه جدید فعالیتهای نوآورانه آموزشی

  سامانه جدید فعالیتهای نوآورانه آموزشی به نشانی meded1.behdasht.gov.ir راه اندازی شده و جهت بارگذاری فعالیتهای نوآورانه آموزشی، دانش پژوهی و دانش پژوهانه آموزشی مورد بهره برداری قرار گرف