رفتن به محتوای اصلی
x
نام و نام خانوادگی نام واحد شماره تلفن داخلی شماره تلفن مستقیم
آقای دکتر مهدی نعمت بخش رئیس دانشکده پزشکی 9000 36688466
آقای دکتر رضا خدیوی معاون اداری و مالی 9001 36688466
آقای دکترحمید رحیمی معاون امور هیات علمی 9096 37929096
خانم دکتر مژگان مرتضوی معاون پژوهشی 8134 37928134
خانم دکتر نپتون سلطانی معاون تحصیلات تکمیلی 9019 37929019
خانم دکتر شراره مقیم معاون دانشجویی 9064 36700092
آقای دکتر مهرداد اسماعیلیان معاون درمان 9042 37929042
آقای دکتر کیان حشمت معاون آموزش پزشکی عمومی 9124 37929124
آقای دکتر مجید محمدی زاده معاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی 9047 37929047
خانم دکتر شهرزاد شهیدی معاون آموزش توسعه پزشکی 9116 37929116