رفتن به محتوای اصلی
x

درمانگاه
دوشنبه ها ساعت 9 الی 11 آقای دکتر اطرشی و سه شنبه ها ساعت 17 الی 19 با حضور آقای دکتر دوروشی در محل درمانگاه بیمارستان خورشید