رفتن به محتوای اصلی
x

همزمان با افتتاح و شروع به کار دستگاه شتابدهنده Versa HD دارای الکترون با انرژی های گوناگون، جهت درمان پیشرفته ارگانهای مختلف بدن در تاریخ پنجم و نهم آبانماه کلاس آموزش پیشرفته کار با دستگاه و آموزش نرم افزار Monaco با حضور اساتید گروه و فیزیسیستها برگزار می گردد.