رفتن به محتوای اصلی
x

نام و نام خانوادگی

دكتر مهرداد محمدی سیچانی

مقطع و رشته تحصیلی

دكتراي تخصصي اورولوژی

فلوشیپ اندویورولوژی

پست الکترونیکی

m_mohammadi@med.mui.ac.ir

گرایش پژوهشی

اندویورولوژی و یورولاپاروسکوپی

پیشینه های اجرایی معاون گروه اورولوژی

تلفن تماس

۰۳۱-۳۶۲۰۲۰۸۷