رفتن به محتوای اصلی
x

ستون نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت  شماره تماس  
۱ مريم آشوري ديپلم متصدي امور دفتري

بیمارستان الزهرا داخلي 2563

مستقيم 03136202087