رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف نام و نام خانوادگی سال ورود پست الکترونیک
سال یک
1

دکتر رضا جمشیدیان

1402 reza.jamshid75@gmail.com
2

دکتر امین درستکار

1402 dramindorostkar@gmail.com
3

دکتر فرید رجائی

1402 faridrajaee1@gmail.com
4

دکتر محمود والامهر

1402 mahmoud.nahremiany@gmail.com
5

دکتر محمد نوذری

1402 mohamad.nozari.codename47@gmail.com
سال دو
6

دکتر سعید سردارآبادی

1401 porghasemi@mihanmail.ir
7

دکتر مهدی طهماسبی

1401 mehditahmasebi11575@gmail.com
8 دکتر علی طهماسبی 1401 ali.tahmasbi74@yahoo.com
9 دکتر معین فرهمند 1401 drmf91@gmail.com
10 دکتر سینان حضرتی 1401 sinanhazrati@gmail.com

سال سه

11 دکتر مسعود رضائی 1400

masoudrezaei70@yahoo.com

12 دکتر میلاد سعادت 1400 Miladsaadatmadi@gmail.com
13 دکتر مجتبی شوکتی 1400 mojtabashokati@gmail.com
14 دکتر حمیدرضا معین 1400 hrmoein@yahoo.com
15 دکتر فائزه جندقی 1400 faezehjandaghi@gmail.com
سال چهار
16 دکتر موحد بهرامی 1399 dr_bahrami88@yahoo.com
17 دکتر شروین محمدپور 1399 shervin.mohammadpour@gmail.com
18 دکتر محمد شهرآشوب 1399 mohammad.shahrashoub@gmail.com