رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف

عرصه های بالینی

مركز آموزشي، درمانی

روز

ساعت

مكان اجرا

۱

راند

بيمارستان الزهرا – بيمارستان خورشید

شنبه تا چهارشنبه 

7.5-8.5

بخش اورولوژی هر دو بیمارستان

۲

گراند راند

بيمارستان الزهرا

پنجشنبه

9-10

بخش اورولوژی بیمارستان خورشید 

۳

درمانگاه

بیمارستان الزهرا – بيمارستان خورشید

شنبه تا چهارشنبه 

9-12

درمانگاه  هر دو بیمارستان

۴

اطاق عمل

بیمارستان الزهرا – بيمارستان خورشید

شنبه تا چهارشنبه 

8-14

اتاق عمل  هر دو بیمارستان

۵

گزارش صبحگاهي

بيمارستان الزهرا – بيمارستان خورشید

شنبه تا چهارشنبه 

7صبح

اتاق روز در بخش  هر دو بیمارستان

۶

ژورنال کلاب

بيمارستان خورشید

شنبه ها

7-9.5

سالن نور بيمارستان خورشید

۷

كنفرانس

بيمارستان خورشید

پنجشنبه ها

8-10

تالار وثوق بیمارستان خورشید

۸

كنفرانس مشترك

بيمارستان الزهرا – بيمارستان خورشید

پنجشنبه هاو شنبه ها باتاريخهاي مشخص شده 

8-10

سالن نور بیمارستان خورشید

 

برنامه روزانه اتاق عمل: