رفتن به محتوای اصلی
x

طرح دوره بالینی یا course plan

 

سال تحصیلی: 1401-1402

راهنمای يادگيري گروه ارولوژي

اقدامات اجرایی کارورزی در گروه اورولوژی

گروه آموزشی:ارولوژي

دوره: دوهفته مهر ماه 1401

نام درس:اصول اورولوژي براي کارورزان ارولوژي

شماره درس :

نام مسوول دوره:آقای دکتر رضا کاظمی

مکان برگزاری دوره:بيمارستان نور وعلي اصغر والزهرا

شروع و پایان دوره:براساس برنامه معاونت آموزشي كه به گروه ابلاغ مي گردد

طول دوره: دو هفته

آدرس دفتر گروه: بيمارستان الزهرا

تلفن دفتر گروه:36202087

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: يكشنبه ها بيمارستان الزهرا

Email: rezakazemi6788@gmail.com

هدف کلی دوره:آشنايي با اصول برخورد باليني واداره ي مشكلات حياتي  وارولوژي بيماران اورولوژي

اهداف اختصاصی: 

- آشنایی با اورژانس های اورولوژی و رویکرد اولیه به آن ها

- رویکرد به سنگ های سیستم ادراری

- رویکرد به هماچوری

- تفسیر آزمایشات شایع اورولوژی U/A و PSA

- رویکرد به عفونت های سیستم ادراری

شرح وظایف فراگیران در بخش:

کارورزان موظف به گذاشتن پروگرس نوت براي بیماران و شناخت کامل تمامی بیماران در بخش و حضور در راند با دستیار ارشد و اتند حاضر در بخش می باشند. بعد از اتمام درمانگاه و مشاوره ها در بخش حاضر شده و شرح حال بیماران پذیرش شده را اخذ نموده و وظایف محوله به ایشان در خصوص بیماران بستری در بخش را به نحو احسن انجام دهند و حضور آنها تا تحویل کشیک به اینترن و اکسترن کشیک در بخش الزامی میباشد. اخذ رضایت عمل از بیماران آماده OR تحت نظارت دستیار اورولوژی توسط کارورز و کارآموز محترم در دی کلینیک و بیماران پذیرش شده در ساعات کشیک با اینترن و اکسترن کشیک می باشد.

شرح وظایف فراگیران در اورژانس:

فراگير موظف است همراه با رزيدنت كشيك بر بالين بيماران مراجعه كننده در اورزانس حضور پيدا كند و در گرفتن شرح حال وانجام معاينه باليني و مداخلات اورژانسي ارولوژي مهارت كسب كند .

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه:

فراگير موظف است در ساعات مقرر شده در درمانگاه ارولوژي حضور پيدا كند و شرح حال بيماران مراجعه كننده به در مانگاه را بگيرد و در حضور استاد مربوطه شرح حال را پرزينت كن تا اشكالات مربوط به شرح حال برطرف شود و در حين حال كيسهاي شايع به درمانگاه را مطالعه نمايد

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب:

فراگيردر ابتداي كشيك خود را به رزيدنت مسئول معرفي كند و در گرفتن شرح حال وانجام معاينه باليني و مداخلات اورژانسي ارولوژي مهارت كسب كند .

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل:

2 روز حضور فراگیر در اتاق عمل با هماهنگی رزیدنت ارشد امکان پذیر می باشد.

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی:

شنبه ها ی هر هفته ساعت 7 صبح کمپل کلاب برگزار می شود که حضور تمامی اینترن ها و اکسترن ها به جز یک اینترن و اکسترن روتیشن بیمارستان دیگر الزامی میباشد.

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس‌ها:

انتخاب یک ژورنال و یک کیس از بیماران اورژانس در طول هفته و ارائه آن در رزو چهارشنبه های هر هفته توسط یک کارورز ضروری میباشد. ( پاورپوینت و PDF مربوطه نهایتا تا روز سه شنبه قبل از ارائه به اتند مسئول و رزیدنت ارشد تحویل داده شود).

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب:

شنبه ها و پنج شنبه هاي هر هفته ساعت 7 صبح کمپل کلاب و ژورنال کلاب برگزار می شود که حضور تمامی اینترن ها و اکسترن ها به جز یک اینترن و اکسترن روتیشن بیمارستان دیگر الزامی میباشد

مهارت های عملی مورد انتظار حین دوره :

سونداژ شامل 2 مورد مشاهده 3 مورد انجام تحت نظارت دستیار ارولوژی

DREشامل 2 مورد مشاهده 3 مورد انجام تحت نظارت دستیار ارولوژی

تخلیه ی سوپرا پوبیک شامل 2 مورد مشاهده 3 مورد انجام تحت نظارت دستیار ارولوژی

معاینه ی ژنیتالیا شامل 2 مورد مشاهده 3 مورد انجام تحت نظارت دستیار ارولوژی

جدول زمانی برنامه آموزشی درمانگاه ها

ردیف

روز

بیمارستان الزهرا

بیمارستان خورشید

1

شنبه

کنسر پروستات/ کنسر مثانه

UTI

2

یکشنبه

UTI

 کنسر مثانه / کنسر پروستات

3

دوشنبه

BPH و اپروچ به PSA بالا

BPH  و اپروچ به  PSA بالا

4

سه شنبه

اورژانس های ارولوژی 1 و2

رنال کولیک تفسیر  U/a

5

چهارشنبه

اپروچ به هماچوری /درمان سنگ های سیستم ادراری

اپروچ به هماچوری /درمان سنگ های سیستم ادراری

6

مباحث اورژانس

ترومای حالب ، کلیه ، مثانه و مجرا ، درد های حاد اسکروتوم ،تورشن ،گانگرن فورنیه ، پریاپیسم و penile fracture  

7  رادیولوژی در ارولوژی توسط رزیدنت ارشد ارولوژی تدریس خواهد شد