رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف عنوان مجری/مجریان تاریخ تصویب یا ارائه
1 اختراع دستگاه سنگ شکن درون اندامی الکتروکینتیک بومی 

دکتر پوریا مفرد،

دکتر مهرداد محمدی

1399
2 ترجمه و تالیف کتاب اصول پایه شرح حال گیری ومعاینه فیزیکی در اورولوژی دکتر رضا کاظمی 1399
3 تالیف كتاب اطلس يوروديناميك واختلالات ادرار كردن از انتشارات داشگاه پزشكي اصفهان دكتر مهتاب ضرغام 1392
4 تالیف كتاب بي اختياري ادراري زنان ،درمانهاي جراحي واندوسكوپيك از انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي دكتر مهتاب ضرغام 1387
5 تالیف كتاب Rapid Interpretation of urodynamic study دكتر مهرداد محمدي 1387