رفتن به محتوای اصلی
x

سایت مرکز تحقیقات سم شناسی بالینی

 

 

https://ctrc.mui.ac.ir/fa

 

 

ردیف

 

نام استاد  گرایش تحقیقاتی
1

دکتر نسترن ایزدی مود

دکتر شیوا صمصام شریعت

1- اپیدمیولوژی مسمومیت‏های دارویی و سموم

Substance & Drug  overdose& Toxicity-2

3- عوارض مسمومیت‏های دارویی ( رابدومیولیز، پنومونی آسپیراسیون، پنومونی ناشی از ونتیلاتور و....)

4- بررسی اثر دارو ها در روند درمانی مسمومیت‏ها با کار آزمایی‏های بالینی

2 دکتر فرزاد قشلاقی

1- پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی

2- تربیت نیروهای انسانی محقق و متخصص

3- تشویق  و جلب همکاری پزشکان و کارشناسان پژوهشی علاقمند

4- فراخوان طرح های پژوهشی از سایر دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

5- همکاری با مراکز تحقیقاتی دانشگاه

3

دکتر غلامعلی دوروشی 

دکتر آرمان اطرشی

1- همکاری با مراکز سم شناسی دیگر کشورها

2- همکاری با دپارتمان فارماکولوژی، توکسیکولوژی دانشگاه

3- تعامل با اساتید سم شناسی سایر کشورها

4- تعامل با اساتید سم شناسی سایر استان ها

5- همکاری با مراکز پژوهشی سم شناسی کشور

4 دکتر غلامعلی دوروشی  1- شناسایی و پیگیری بیماران مسموم و آلودگی های صنعتی