رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف نام استاد گرایش تحقیقاتی
۱ دکتر محمدهاتف خرمی بررسی عاقبت روش های مختلف رزکسیون پروستات از طریق مجرا
۲ دکتر مهرداد محمدی بررسی علت و روش های کاهش خونریزی در اعمال جراحی اندوسکوپیک
۳ دکتر مهتاب ضرغام کاربرد مش های PVDF در اعمال پرولاپس ارگان های لگنی، بررسی اثر بیماری های طبی بر علائم ادراری تحتانی، بررسی اثربخشی تمرینات کف لگن و بیوفیدبک در علائم ادراری تحتانی
۴ دکتر محمدحسین ایزدپناهی بررسی پیامدهای جراحی های پروتز آلت و اسلینگ مردانه
۵ دکتر امیر جاوید

بررسی روش های تسهیل دفع سنگ حالب، بررسی اثرات انواع آناستوموز عروقی در جراحی پیوند کلیه

۶ دکتر نرجس صابری روش های بهبود کیفی انجام مطالعه یورودینامیک
۷ دکتر رضا کاظمی

روش های دارویی و غیردارویی کاهش خونریزی در اعمال اورولوژی، بررسی کارایی آموزش پزشکی اورولوژی برای دانشجویان

۸ دکتر فرشاد قلی پور

داروهای طب سنتی در درمان بیماری های اورولوژی، بررسی کارایی روش های پیشگیری از عود سنگ های ادراری، ترجمه و اعتبارسنجی پرسشنامه های علائم ادراری تحتانی