رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف نام و نام خانوادگی پست الکترونیک لنیک نوپا اطلاعات بیشتر عکس
1 دكتر امیرمحمد آرمانیان armanian@med.mui.ac.ir http://isid.research.ac.ir/Amirmohammad_Armanian CV
2 دكتر رامين ايران پور iranpour@med.mui.ac.ir http://isid.research.ac.ir/Ramin_Iranpour CV
3 دکتر بهنوس استکی behnooshesteki@yahoo.com https://isid.research.ac.ir/Behnoosh_Esteki CV
4 دکتر زهره بدیعی badiei@med.mui.ac.ir https://profiles.mui.ac.ir/zohreh-badiee CV
5 دکتر بهزاد برکتین b_barekatain@med.mui.ac.ir http://isid.research.ac.ir/Behzad_Barekatain CV
6 دکتر علیرضا صادق نیا asadeghnia@gmail.com http://isid.research.ac.ir/Alireza_Sadeghnia CV
7 دكتر مجيد محمدي زاده m_mohammadizadeh@med.mui.ac.ir http://isid.research.ac.ir/Majid_Mohammadizadeh CV sdf