رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف نام و نام خانوادگی پست الکترونیک لینک نوپا اطلاعات بیشتر عکس
1 دكتر نوشين رستم پور rostampour_n@yahoo.com http://isid.research.ac.ir/Noushin_Rostampour CV
2 دكتر ندا مستوفي زاده

nmostofizadeh@yahoo.com

nmostofizadeh@med.mui.ac.ir

https://isid.research.ac.ir/Neda_Mostofizadeh CV
3 دكتر مهين هاشمي پور hashemipour@med.mui.ac.ir https://isid.research.ac.ir/Mahin_Hashemipour CV
4 دكتر الهام هاشمي hashemielham@ymail.com https://isid.research.ac.ir/Elham_HashemiDehkordi CV