رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف

نام و نام خانوادگی

سال ورود

عنوان پایان نامه استاد راهنما تاریخ تصویب در گروه
146 دکتر مینا قاسمیان 1400

بررسی تأثیر فاکتورهای پروگنوستیک و درمان های مبتنی بر ریسک بر عاقبت بیماری کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد مراجعه کننده به بیمارستان حضرت سیدالشهدا(ع) در سال های 1397-1393

دکتر ناهید رئیسی 02/5/10
145 دکتر سپیده معلم 1400

بررسی ارتباط سطح سرمی روی و سندرم متابولیک در کودکان و نوجوانان یک مرور نظام مند و متا آنالیز

دکتر مجید خادمیان 02/5/10
144 دکتر مهدی قاسمی 1400

بررسی مقایسه ای سیربالینی کروپ کووید مثبت با کروپ کووید منفی در کودکان مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان کودکان حضرت امام حسین(ع) در سال های 1402-1400

دکتر سعیدی 02/5/8
143 دکتر الهام طاووسی 1401

بررسی تأثیر سالبوتامول استنشاقی بر بهبود شرایط تنفسی نوزادان مبتلا به تاکی پنه گذرای نوزادی در مراکز آموزشی درمانی الزهرا(س) و شهیدبهشتی اصفهان در سال 1402

دکتر بدیعی 02/3/23
142 دکتر معصومه هوشمند 1400

بررسی ارتباط مصرف زیتون یا روغن زیتون و تغییرات آنزیم های کبدی: یک مرور نظام مند و متاآنالیز

دکتر خادمیان 01/12/16
141 دکتر زهرا مأمن پوش 1400

بررسی فاکتورهای دموگرافیک و عوامل خطر مرتبط با تشدید علائم منجر به بستری در کودکان مبتلا به آسم مراجعه کننده به بیمارستان حضرت امام حسین(ع) و بررسی سیر بستری بیماران در سال 1402

دکتر م رحیمی 01/12/16
140 دکتر امین ودایی 1400

بررسی اثربخشی ترکیب کوثرستین و دفرازیروکس بر سطح فریتین سرم و رسوب آهن در قلب و کبد بیماران تالاسمی وابسته به ترانسفوزیون خون: کارآزمایی بالینی تصادفی شده و کنترل شده

دکتر قنوات 01/12/9
139 دکتر الهام سادات صالحی 1401

بررسی فراوانی ویژگی های بالینی، نوع موتاسیون و نوع درمان بیماران میاستنی گراویس مادرزادی در استان اصفهان از سال 1390 لغایت 1400

دکتر قضاوی 01/12/9
138 دکتر مینا نکوئی 1399

مقایسه روش جریان بالای اکسیژن گرم و مرطوب شده با روش جریان اکسیژن مداوم مثبت بینی به عنوان یک استراتژی حمایتی تنفسی پس از خروج لوله در نوزاد نارس: یک مطالعه مرور نظام مند و متاآنالیز

دکتر آرمانیان 1401/9/8
137 دکتر مرضیه عزیزیان 1399

بررسی تأثیر سیپروهپتادین بر رشد کیفیت زندگی و وضعیت تنفسی بیماران سیستیک فیبروزیس 6 تا 18 سال مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)

دکتر م رئیسی 1401/7/26
136 دکتر رضا پورنمازیان 1399 بررسی فراوانی بیماری های مجاری صفراوی و مشخصات کلینیکی و پاراکلینیکی آن ها در بیماران مبتلا به کوید 19 (مرور سیستماتیک) دکتر فاموری 1401/7/26
135 دکتر آرزو حیدری 1400

مقایسه میزان شیوع ابتلا به ویروس ابشتین بار در کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد با جمعیت کنترل و ارتباط آن با عود و بقا در مراجعه کنندگان به مرکز آموزشی درمانی حضرت سیدالشهدا(ع) اصفهان در سال های 1395 لغایت 1400 

دکتر یوسفیان 1401/6/29
134 دکتر روژین رادمهر 1399

بررسی عوارض کلیوی در کودکان سندرم التهابی چند سیستمی (MIS-C) و مبتلا به کوید 19 حاد: یک مطالعه تحلیلی گذشته نگر

دکتر قیصری 1401/6/29
133 دکتر احمدعلی نریمانی 1400

بررسی سنجش تراکم استخوان در بیماران مبتلا به استئوژنز امیپرفکتا قبل و یک سال بعد از شروع درمان

دکتر مستوفی زاده 1401/6/29
132 دکتر رویا پوراحمدی 1399

بررسی شاخص های رشد فیزیکی در بیماران مبتلا به ارگانیک اسیدمی: یک مرور نظام مند

دکتر رستم پور 1401/6/29
131 دکتر مریم سبزیان 1400

بررسی اثر زینک بر اشتها: مطالعه مرور نظام مند

دکتر ورد 1401/5/18
130 دکتر الهه همتی 1399

مقایسه رژیم معمولی با رژیم معمولی همراه با رژیم F100 در نتایج درمان بیماران مبتلا به گساتروآنتریت مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1401

دکتر صانعیان 1401/4/28
129 دکتر مجتبی پرستگاری 1400

بررسی اپیدمیولوژیک پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بخش مراقبت ویژه کودکان مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) اصفهان در سال 1402-1401

دکتر بابایی 1401/4/28
128 دکتر گلچین عنصری 1399

پایش فلج شل حاد و بررسی علل و عوامل خطر آن در سال های 2014 لغایت 2020

دکتر حسینی 1401/3/10
127 دکتر سوگل آل سعیدی 1399

بررسی و مقایسه روند تکامل در کودکان رورووک سوار و غیر رورووک سوار به روش تست بیلی در یک سالگی در سال 1401 در استان اصفهان

دکتر حسینی 1401/3/10
126 دکتر سبا رمضانی 1399

بررسی سیتماتیک و متاآنالیز نتایج بالینی استفاده از Amplatzer perimembranous در بستن VSD Ductal Occluder (ADO) در کودکان

دکتر قادریان 1401/3/10
125 دکتر سیده زهرا موسوی 1399

بررسی اثرسوکرالفات موضعی 4% در درمان اروزیو دیاپر  درماتیت کاندیدیایی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

دکتر ایروانی 1401/2/27
124 دکتر الهام همدانیان 1399

ارزیابی پارامترهای رشد در کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع I مراجعه کننده به درمانگاه دیابت مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) در سال 1402-1400 

دکتر مستوفی زاده 1401/2/27
123 دکتر نیلوفر محکم کار 1400

بررسی عوارض قلبی و عروقی در کودکان مبتلا به کوید 19: یک مطالعه مرور سیستماتیک

دکتر احمدی 1400/12/17
122 دکتر محمدرضا بصیری 1399

بررسی ارتباط بین نمره تکامل و ابتلای کودکان به تشنج ناشی از تب با گروه کنترل در سنین 9 تا 60 ماه براساس پرسشنامه ASQ

دکتر یقینی 1400/12/17
121 دکتر الهام توکلی 1399

کارآزمایی بالینی اثر استفاده از فرم اینترانازال مونته لوکاست بر پیامد درمانی حمله آسم کودکان بستری در مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع)

دکتر سعدی نژاد 1400/12/17
120 دکتر مریم منوچهری 1399

بررسی تأثیر شاخص های دموگرافیک بر عود و بقای کودکان مبتلا به لوکمی لنفوبلاستیک حاد مراجعه کننده به بیمارستان حضرت سیدالشهداء(ع) در سال های 1393-1399

دکتر یوسفیان 1400/11/19
119 دکتر شادی اسعد 1399

بررسی تأثیر آنتی هیستامین ها در علایم بیمار COV-SARS-2 یک مطالعه نظام مند

دکتر مؤمن 1400/9/8
118 دکتر راضیه رئیسی 1397

مقایسه تأثیر متیل پردنیزولون وریدی با پردنیزولون خوراکی در درمان عوارض بیماری هنوخ شوئن لاین پورپورا در کودکان، مطالعه مرور نظام مند

دکتر جاری 1400/9/8
117 دکتر عاطفه کرباسی 1398

بررسی تأثیر آمینوفیلین در جلوگیری از حملات آپنه در نوزادان مبتلا به بیماری های مادرزادی سیانوتیک قلبی دریافت کننده پروستاگلاندین و عوارض جانبی آن در بیمارستان چمران اصفهان در سال 1400

دکتر سلامتی 1400/6/30
116 دکتر پیمان شفیعی 1399

بررسی خصوصیات کلینیکی، نحوه درمان، مرگ و میر و پیامدهای کودکان مبتلا به سندرم چند سیستمی التهابی بعد از کوید 19 بستری در مراکز مراقبت های ویژه کودکان مبتلا به کرونا ویروس در اصفهان در سال 1399

دکتر صادقی زاده 1400/6/30
115 دکتر مرجان رضایی 1399

مقایسه روش تجویز ویتامین C و تیامین با روش معمول در بهبود و پیش آگهی بیماران شوک یک ماه تا 15 سال بستری در بخش مراقبت های ویژه مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)

دکتر زیبانژاد 1400/5/26
114 دکتر مژده صدیقی 1399

مقایسه اثر آلندرونات خوراکی و پامیدرونات تزریقی در درمان استئوپروز و استئوپنی کودکان مبتلا به بیماری روماتیسمی   

دکتر جاری 1400/5/12
113 دکتر رضا عسگرانی 1399

بررسی ارتباط فاکتورهای دموگرافیک، بالینی و آزمایشگاهی با پاسخ به درمان ضدالتهابی در کودکان مبتلا به سندرم التهابی چند سیستمی مرتبط با کرونا

دکتر اصلانی 1400/02/28
112 دکتر مهدی مینائیان 1399

بررسی طولی شیوع نقطه ای مصرف و مقاومت آنتی میکروبیال در بیمارستان حضرت امام حسین(ع) اصفهان در سال 1400-1399 همگام با یک مطالعه چند مرکزی (مطالعه طولی شیوع نقطه اری مصرف و مقاومت آنتی میکروبیال در ایران NlrPPS 2021

دکتر مصطفوی 1400/01/31
111 دکتر حسین صالحی 1398

پیگیری درگیری قلبی در کودکان ارجاع داده شده به سانتر کرونای کودکان از اسفند 1398 لغایت خرداد 1399 استان اصفهان

دکتر عمادالاسلامی 99/12/12
110 دکتر محدثه قاسمی 1398

بررسی تاثیر توکسین بوتولیتوم نوع A بر روی کاهش میزان آبریزش دهان و کیفیت زندگی بیماران فلج مغزی در بیمارستان کودکان حضرت امام حسین(ع) اصفهان

دکتر قضاوی

دکتر محسن رئیسی

99/12/12
109 دکتر راضیه رئیسی 1398 مقایسه تأثیر پالس متیل پردنیزولون وریدی با پردنیزولون خوراکی دوز بالا در درمان آرتریت روماتویید جوانان نوع سیستمیک و عوارض هنوخ شوئن لاین پورپورا دکتر جاری 99/12/12
108 دکتر نرگس شریفی 1398

بررسی عوامل مرتبط با شدت سندرم چند سیستمی التهابی (MIS-C) در کودکان ارجاع داده شده به سانتر کوید 19 - اصفهان در سال 1399

دکتر پورمقدس 99/12/12
107 دکتر سیما اخوان 1398

مقایسه اثر بخشی میدازولام داخل بینی، ملاتونین خوراکی و روش انحراف فکر در کاهش استرس و درد ناشی از تعبیه لاین وریدی در کودکان 3 تا 10 ساله مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام حسین (ع)

دکتر سعیدی

دکتر امینی

99/10/23
106 دکتر بهنوش مسیبی 1398 بررسی فراوانی نسبی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس های جداشده از نمونه سواپ بینی بیماران کاندید جراحی تعبیه شانت بستری در بیمارستان کودکان حضرت امام حسین(ع) در بازه زمانی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

دکتر امینی

دکتر پورمقدس

99/10/23
105 دکتر شیدا امینی 1399 تعیین و مقایسه تأثیر وضعیت خوابیده به شکم و خوابیده به پشت در مدت زمان دریافت N-CPAP و سایر عوارض نارسی در نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی در بیمارستان های الزهرا(س) و شهیدبهشتی در سال های 97-96

دکتر برکتین

دکتر محمدی زاده

99/9/11
104 دکتر انسیه طاهری 1398

بررسی اثر فاکتورهای مربوط به خانواده بر درد های شکمی عملکردی در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه های گوارش کودکان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1399

دکتر کلیشادی 99/9/11
103 دکتر مهناز خیری 1397 گرد آوری و ثبت اطلاعات استفاده از دستگاه تهویه مکانیکی خانگی دربیماران نیازمند تهویه مکانیکی طولانی مدت بستری شده در بیمارستان کودکان امام حسین(ع) در سال 1398

دکتر رئیسی

دکتر کیوانفر

99/3/10
102 دکتر سمن توکلی 1398 بررسی مقایسه ای نتایج شمارش کامل سلول های خونی و کشت خون و CRP در دو نمونه خون شریانی بند ناف و خون محیطی نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان در بیمارستان های الزهرا س و شهید بهشتی اصفهان

دکتر برکتین

دکتر صادق نیا

99/3/20
101 دکتر ملیحه قندهاری 1397

مقایسه شیوع بیماری مزمن ریه در دو گروه از نوزادان VLBW با درگیری در RDS که به ترتیب، در صورت نیاز به FiO2≥25% با هماتوکریت کمتر از  30% و FiO2≥30% با هماتوکریت کمتر از 25% که در طی هفته اول زندگی تحت RBCT قرار گرفته اند.

دکتر صادق نیا 99/3/20
100 دکتر رعنا صالح 1397 بررسی پیامدهای میان‌مدت و طولانی‌مدت و فاکتورهای خطر در کودکان 2 ماه تا 15 سال مبتلا به انسفالیت حاد ویروسی بستری در مرکز آموزشی درمانی امام حسین (ع) اصفهان طی  سال های 1398 و 1399

دکتر رحیمی

دکتر یقینی

98/10/24
99 دکتر ندا شیروانی 1397 بررسی عوامل خطر ابتلا به اکستراوازیشن های دارویی در کودکان بستری در بخش مراقبت های ویژه  بیمارستان امام حسین )ع) اصفهان

دکتر ابطحی

دکترامینی

98/10/24
98 دکتر ویدا هاشمی 1397 بررسی ارتباط شاخص های ارزیابی کیفیت رژیم غذایی مادر در سه ماه اول دوران بارداری بر روی عملکرد تیرویید نوزادان متولد شده طی سال های 1397-99  در بیمارستان های الزهرا و بهشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر هاشمی پور

دکتر هاشمی

98/9/19
97 دکتر شیماسادات موسوی 1397 بررسی ارتباط بین سطح روی و منیزیوم خون بندناف و شاخص های آنتروپومتریک نوزادان شهر اصفهان دکتر امینی 98/9/19
96 دکتر ساره طاهری 1395 بررسی تاثیر و عوارض تیمولول موضعی 5/0 % در درمان آنژیوفیبروم صورت کودکان مبتلا به توبروس اسکلروزیس مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) در سال 1398: یک مطالعه امکان سنجی (A feasibility study)

دکتر قضاوی

دکتر ابطحی

98/7/16
95 دکتر شیما سعیدی 1397 بررسی مقایسه ای لاکسا پلاس باریج و پودر پلی اتیلن گیکول 4000در درمان یبوست  عملکردی در کودکان2 تا 15 سال مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین(ع) در سال 98

دکتر خادمیان

دکتر نصری

98/5/15
94 دکتر اکبر ترکی 1396 بررسی اثربخشی داروی رمی فنتانیل بر روی دردحین  ساکشن اندوتراکئال در بیماران تحت تنفس مکانیکی بستری در بخش مراقبت ویژه کودکان بیمارستان امام حسین اصفهان درسال  1398 دکتر بابایی 98/2/17
93 دکتر آتوسا مهران نیا 1396 بررسی اثر سوکرالفیت موضعی ۴ درصد در درمان پیشگیرانه پری استومال درماتیت در کودکان دارای پرکوتانئوس اندوسکوپیک گاستروستومی

دکتر ابطحی

دکتر صانعیان

98/2/17
92 دکتر مریم مهدیه 1396 بررسی ارتباط آنتی اکسیدان مصرفی با اضافه وزن و چاقی در کودکان و نوجوانان دکتر ورد 98/2/17
91 دکتر زرینه مهجور 1396

بررسی مقایسه ای تجویز سوروانتا بوسیله mesh nebulizer و لوله تراشه، در درمان سندرم دیسترس تنفسی، در  نوزادان با سن بارداری (28/07-32/07) هفته در سال 99_98.

دکتر صادق نیا 98/1/20
90 دکتر آذین مؤمنی 1396 بررسی وضعیت بینایی در هیپوگلایسمی های شدید نوزادی دکتر نصیری 98/1/20
89 دکتر محبوبه رضایی 1396 بررسی ارتباط بین كسر ترشحي ادراري سديم (FENa) و وشاخص های رشد در کودکان مبتلا به سيستيك فيبروزيس(CF)  تحت درمان با Nacl  خوراکی مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) اصفهان در سال 1398

دکتر کیوانفر

دکتر رئیسی

97/12/21
88 دکتر سعیده قائدی 1396 بررسی مقایسه ای معجون گلقند و پودر پلی اتیلن گیکول 4000در درمان یبوست در بیماران 2 تا 15 سال مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین در سال 98

دکتر نصری

دکتر صانعیان

97/12/21
87 دکتر مهری میرزایی 1396

گردآوری بیماران،ثبت اطلاعاتو تهیه گزارش سالانه  بیماران مبتلا به بیماری فیبروز کیستیک مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) استان اصفهان در سال 1398

دکتر کیوانفر

دکتر رئیسی

97/12/7
86 دکتر گیتی ابراهیمی 1396 تعیین و مقایسه بهبود علایم بالینی و یافته های پاتولوژیک در کودکان مبتلا به ازوفاژیت ائوزینوفیلیک درمان شده با سین بیوتیک و مقایسه با گروه کنترل در سال 98-99

دکتر مؤمن

دکتر امینی

97/12/7
85 دكتر مرجانه شكراني 1395 بررسی میانگین پروتئین توتال و آلبومین بند ناف در نوزادان نارس مبتلا و غیر مبتلا به سندرم زجر تنفسی (RDS) بستری در بیمارستان های الزهرا س و شهید بهشتی در سال 1397

دكتر بركتين

دكتر آرمانيان

97/8/15
84 دكتر مرجانه شكراني 1395 تعیین ارتباط بین سطح  کالپروتکتین مدفوع با تحمل تغذیه در نوزادان پره ترم بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی سالهای 98-97

دكتر اردستاني

دكتر نصري

97/2/18
83 دكتر سارا خواهشي 1395 بررسی ارتباط بین  سطح آندروژن هاو ریسک فاکتورهای کاردیوواسکولار در کودکان و نوجوانان مبتلا به هیپرپلازی مادر زادی آدرنال  مراجعه کننده به درمانگاه امام حسین در سال 97-98

دكتر هاشمي

دكتر مستوفي

96/11/24
82 دكتر ويدا مؤذني 1395 بررسی تاثیر مصرف پروبیوتیک­ها (Lactobacillus reuteri) درانتهای بارداری در کاهش کولیک شیرخواری

دكتر پورميرزايي

دكتر فاموري

96/10/26
81 دكتر عليرضا فاضلي 1395 بررسی مقایسه ای کارایی درمان ترکیبی دفراسیروکس(اسورال)و دفریپرون با دفروکسامین و دفریپرون در کاهش بار آهن بیماران تالاسمی ماژور و اینترمدیای وابسته به تزریق خون  مراجعه کننده به درمانگاه تالاسمی بیمارستان امید شهر اصفهان

دكتر قنوات

خ دكتر رئيسي

96/9/21
80 دكتر مينا احمدي 1395 بررسی بیومارکرهای Kidney Injury Molecule-1 (KIM-1)  و سیستاتین C و مقایسه آن با کراتینین در نوزادان آسفیکسی مبتلا به نارسایی کلیه در بیمارستان الزهرا س و شهید بهشتی در سال 1396-1397

دكتر مهركش

دكتر بركتين

96/8/16
79 دكتر مصطفي توكلي 1395 پیشگیری مقدماتی یا ابتدایی از بیماریهای کودکان در سبک زندگی اسلامی دكتر شمس 96/8/16
78 دكتر هانيه بصيركازروني 1394 ارزش پیش گویی کننده موارد آسیب کلیوی حاد با استفاده از نشانگرهای بتا 2 میکروگلوبولین و NAG به دنبال تزریق کربوپلاتین و ایفسفاماید در کودکان مبتلا به سرطان در بیمارستان سیدالشهدا(ع) اصفهان در سال 96-97

دكتر معافي

دكتر مريخي

96/3/2
77 دكتر شادي سالك 1394 بررسي ارتباط بین اجزای رژیم غذایی مادر در دوران بارداری و شیردهی با دیابت نوع 1 در کودکان: مرور نظام مند شواهد حاصل از مطالعات مشاهده ای دكتر هاشمي پور 96/3/2
76 دكتر آذر ميرزايي 1394 بررسی سطح ویتامینD در موارد جدید و عود بدخیمی های کودکان شهر اصفهان

دكترناهيد رئيسي

دكتر معافي

96/2/26
75 دكتر زهرا صالحي 1394 بررسی نوع مخاط ناحیه کاردیای معده و ارتباط آن با بیماری ریفلاکس در کودکان زیر 6 سال در شهر اصفهان

دكتر نصري

96/2/26
74 دكتر مولود قنبريان 1394 بررسی دانش و عملکرد والدین در مورد عملیات احیاء پایه نوزاد و کودک قبل و بعد از آموزش اصول پایه احیاء منطبق برآخرین دستورالعمل انجمن قلب آمریکا به دو روش آموزش از طریق DVD اموزشی و مدل Peyton در آموزش پروسیجرها دكتر سعيدي 96/2/26
73 دكتر لعيا اميني 1394 بررسی اثرالکارنیتین در مقایسه با پروپرانولول بر پیشگیری از بروز حملات میگرن در بیماران مبتلا به میگرن دكتر يقيني 96/2/26
72 دكتر سوسن داريس 1394 بررسی كسرترشحي ادراري سديم (FENa) در بيماران سيستيك فيبروزيز(CF)  تحت درمان با Nacl خوراکی مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) اصفهان در سال 1396

دكتر كيوانفر

دكترمحسن رئيسي

96/2/19
71 دكتر مژگان گلي 1394 بررسی مقایسه ای تاثیر استفاده از پروبیوتیک همراه با پره بیوتیک در برابراستفاده از پروبیوتیک به تنهایی و دارونما در پیشگیری از اسهال مرتبط با مصرف آنتی بیوتیک در کودکان بستری در بیمارستان امام حسین در شهر اصفهان در سال 96

دكترعمادالاسلامي

دكتر رحيمي

96/2/19
70 دكتر مريم بزرگزاد 1394 بررسی ارتباط هایپرکلسیوريوهای پراوریکوزوري با دردهاي شکمی عملکردي در کودکان شهر اصفهان

دكتر نصري

دكتر صانعيان

96/2/19
69 دكتر آزاده سادات ميرزاده 1394 ارزيابي تكامل شيرخواران با گسترش خوش خیم فضاهای ساب آراکنویید مراجعه كننده به درمانگاه هاي مغز و اعصاب كودكان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال های 90-95 براساس از مون غربالگری تکاملی دنور

دكتر مديحي

دكتر نصيري

96/2/19
68 دكتر فريناز سهرابي 1394 بررسی و مقایسه اثر سین بیوتیک ها و دایمتیکون در درمان کولیک شیرخواری در نوزادان ترم شیرمادرخوار مراجعه کننده به کلینیک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

دكتر بركتين

دكتر كليشادي

96/1/29
67 دكتر فهيمه محب محمدي 1394 تاثیر یک برنامه تمرینی ترکیبی ( HIITوMRT) و توصیه های تغذیه ای بر پروفایل چربی،ترکیب بدن و کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان چاق دكتر احمدي 96/1/29
66 دكتر امير بنازاده 1395 بررسی و مقایسه تاثیر استامینوفن خوراکی با ایبوپروفن خوراکی در بسته شدن مجرای بازشریانی در نوزادان نارس با سن جنینی 32 هفته و کمتر نیازمند درمان در بیمارستان الزهرا (س) و شهیدبهشتی

دكتر قادريان

دكتر بركتين

95/12/15
65 دكتر محدثه سادات بهشتي نژاد 1394 بررسي مقايسه اي سطح سرمي 25 هيدروكسي ويتامين D بر نوزادان نارس مبتلا به ديسترس تنفسي با نوزادان سالم

دكتر قهساره اردستاني

دكتر هاشمي

95/11/19
64

دکتر نیروانا تواهن

1393

بررسی مقایسه ای سطح سرم یویتامینD در کودکان مبتلا به عفونت دستگاه تنفسی تحتانی با کودکان غیر مبتلا و ارتباط شدت عفونت با سطح سرمی ویتامینD بیماران در مراکز آموزشی درمانی کودکان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی سال های 1395 و 1396

دکتر رحیمی

دکتر پورمقدس

95/10/14

63

دکتر عنایت پورابراهیم

1393

بررسی مقایسه ای اتانولل اکبا آنتی بیوتیک لاک در کودکان Access همودیالیز بیمارستان امام حسین (ع) اصفهان در سال 1395

دکتر مریخی

95/9/16

62

دکتر مجتبی منتصری

1393

بررسی اثربخشی تجویز استامینوفن در مقایسه با بروفن در بستن مجرای شریانی باز در نوزادان پره ترم متولدشده در بیمارستان های الزهرا(س) و شهیدبهشتی اصفهان

دکتر قادریان

دکتر آرمانیان

95/9/16

61

دکتر رز سلطانی

1393

بررسی اثربخشی دیازپام اورال در پیشگیری از تکرار تب و تشنج بدنبال تزریق واکسن سیاه سرفه در کودکان در شهر اصفهان

دکتر قضاوی

95/8/11

60

دکتر گلاره کیانی

1393

بررسی توزیع فراوانی، تعیین نوع نقص ایمنی و پیگیری کودکان مبتلا به عفونت منتشر ناشی از واکسن ب ث ژ و کودکان مبتلا به استئومیلیت ناشی از واکسن ب ث ژ از سال 1384 تا 1395 در استان اصفهان

دکتر رحیمی

دکتر پورمقدس

95/8/11

59

دکتر فروغ درخشانی

1393

بررسی اختلالات الکترولیتی و علائم بالینی وابسته در بیماران مصرف کننده داروهای مهارکننده پمپ پروتون مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان امام حسین درسال 1396-1395

دكتر فاموري

95/8/11

58

دکتر مریم خلیلیان

1393

بررسي ارتباط بین حداقل بیماری باقیمانده پایان اینداکشن با ریسکفاکتورهای مختلف در بیماران مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد

دکتر یوسفیان

95/6/16

57

دکتر نرگس انصاری

1393

بررسی نقش عفونت هلیکوباکترپیلوری در اختلال عملکرد اندوتلیوم کودکان مبتلا و غیر مبتلا به این عفونت

دکتر پورمقدس

دکتر صانعیان

95/6/16

56

دکتر  اردلان ابراهیمی

1393

بررسی سطح کالپروتکتین مدفوع به روش غیرتهاجمی در نوزادان با وزن کمتر از 1500 گرم مشکوک به انتروکولیت نکروزان

دکتر برکتین

دکتر صانعیان

95/6/16

55

دکتر بیژن قائد شرفی

1393

بررسی ارتباط میانگین حجم متوسط پلاکتی با میانگین ضخامت انتیمامدیای کاروتید و اندکسهای قلبی در کودکان با نارسایی انتهایی کلیه

دکتر قیصری

دکتر دهقان

95/4/22

54

دکتر اشرف السادات موسوی

1393

بررسی تاثیر اریترومایسین خوراکی با دوز بالا در درمان عدم تحمل تغذیه در نوزادان پره ترم

دکتر آرمانیان

دکتر محمدی زاده

95/2/21

53

دكتر سارا سرائيان

1392

بررسی اثر روغن ماهی(fish oil)  بر سطح اینترفرون گاما در شیر مادران آتوپیک در شهر اصفهان

دكتر مومن

دكتر كليشادي

94/4/9

52

دكتر نرگس علي خاصي

1392

مقایسه میزان عود مغزی و ضریب هوشی کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد درمان شده با دو روش اینتراتکال تک دارویی و سه دارویی

دكتر ناهيد رئيسي

دكتر معافي

94/4/9

51

دكتر مژده ضيائي

1392

بررسي ذخائر اهن بدن درکودکان مبتلا به لوسمي لنفوييدي حاد

دكتر معافي

دكتر ناهيد رئيسي

94/9/3

50

دكتر فاطمه راستگو

1392

بررسی اثربخشی داروی لوتیراستام بر درمان لکنت زبان کودکان

دكتر قضاوي

94/9/3

49 دكتر مريم كچويي 1392

بررسی  پاسخ به درمان با توجه به علل زمینه ای دربیماران با اسپاسم شیرخواران مراجعه کننده به کلینیک نورولوژی کودکان

دكتر نصيري

دكتر كرماني

94/4/9
481 دكتر اكبر عظيمي 1391

بررسی اثرات درمانی پیراستام بر حملا ت ریسه در کودکان

دكتر نصيري

دتكر سعدي نژاد

94/3/12
47 دكتر زينب سليماني 1393

بررسي تأثير تغذيه تكميلي با شربت گلوكونات روي كودكان مراجعه كننده به مطب و كلينيك متخصصين كودكان به تفكيك سطح اقتصادي – اجتماعي بالا و متوسط و پائين والدين در شهر اصفهان در سال هاي 94-93

دكتر مصطفوي 93/10/30
46

دكتر محبوبه صابري

1392

بررسی ارتباط سطح کنترل بیماری دیابت و شدت بیماری آسم در بیماران دیابتی مبتلا به آسم کمتر از 18 ساله مراجعه کننده به             درمانگاه های غدد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1393-1395

دكتر مستوفي زاده

دكتر مومن

93/10/30

45

دكتر  آزاده جعفری

1392

بررسی تاثیر  دیازپام با دوز کم در درمان کودکان مبتلا به بروکسیسم در اصفهان در سال 94-1393

دکتر  خادمیان

دکتر مصطفوی

93/10/30

44 دكتر مرضيه زماني 1392

بررسی مقایسه ای تاثیر NIPPV و nCPAP بر اکسیمتری موضعی مغزی در نوزادان نارس با وزن کمتر از 1500 گرم

دكتر صادق نيا

دكتر بديعي

93/10/30
43 دكتر اعظم سراجان 1391

بررسی اثرات درمانی ACTH در بیماران با تشنجات مقاوم به درمان

دكتر نصيري 93/10/30
42 دكتر طاهره نجفي 1391

بررسی تفاوت در میکروارگانیسم های دهان ، میزان پوسیدگی دندان ، میزان پریودنتیت ،  و سطح CRP بزاق کودکان مبتلا به بیماری های مادرزادی قلبی  و کودکان سالم شش تا دوازده سال

دكتر پورمقدس 93/10/23
41 دكتر بهزاد كورنگ بهشتي 1392

تاثیر بودزناید استنشاقی در پیشگیری از بروزبیماری مزمن ریوی در نوزادان مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی با سن بارداری کمتر از 28 هفته

دكتر صادق نيا

دكتر محمدي زاده

93/7/29
40

دكتر پگاه كريميان

1392

بررسي شیوع عفونت سیتومگالو ویروس مادرزادی در نوزادان شهر اصفهان و پیگیری یک ساله علایم بالینی و عوارض در مبتلايان به عفونت بدون علامت

دكتر رحيمي

دكتر محمدي زاده

93/7/29

39 دكتر سميرا سرائيان 1392

بررسی تاثیر ویتامین E در پیشگیری از خونریزی داخل بطنی در نوزادان نارس مساوی و کمتر از 1200 گرم

دكتر بركتين

دكتر آرمانيان

93/6/11
38

دكتر زهرا آقائي

1392

بررسي اثر سيلدنافيل بر ميزان الاستاز خلط و معيارهاي اسپيرومتري در مبتلايان به CF بالاتر از 8 سال

دكتر  م رئيسي

دكتر مدرسي

93/7/29

37

دكتر نرگس افكنده

1392

مقایسه اثر سالین هیپرتونیک با غلظت های 3 ، 5 و 7 درصد  در درمان برونشیولیت حاد

دكتر م  رئيسي

دكتر خادميان

93/7/29

36

دكتر صفورا فراست

1392

بررسی اثرLivergol  در پیشگیری از عوارض کبدی  و قلبی در کودکان مبتلا به لوسمی تحت درمان کموتراپی مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهدا (ع)اصفهان

دكتر قادريان

دكتر ن رئيسي

93/3/20

35

دكتر نيلوفر اميني

1392

ارزیابی نتایج تست های آلرژی غذایی و استنشاقی در کودکان مبتلا به ازوفاژیت ائوزینوفیلیک در شهر اصفهان

دكتر مومن

دكتر صانعيان

93/7/29

34

دكتر ندا حسيني

1391

بررسی تاثیرپوشاندن سر در پیشگیری از هیپوکلسمی ناشی از فوتوتراپی درنوزادانترم مبتلا به زردی

دكتر بركتين

دكتر بديعي

93/4/17

33

دكتر الهه ضيائي

1391

بررسی اثر تجویز مکمل ویتامین دی بر تعداد دوره های عفونت ادراری در کودکان مبتلا به عفونت ادراری راجعه

دكتر مريخي

93/2/16

32

دكتر نازنين زيبا نژاد

1391

بررسی و مقایسه اثر رژیم هایپوآلرژن و تجویز رانیتیدین در درمان بیماری ریفلاکس گاستروازوفاژیال در شیرخواران یکماه تا یکسال

دكتر فاموري

93/1/26

31

دكتر زينب شريعت

1391

بررسی تاثیر پروبیوتیک ها در درمان بیماری کبد چرب غیر الکلی در کودکان و نوجوانان 10 تا 18 سال

دكتر فاموري

دكتر كليشادي

93/6/11

30

دكتر ناهيد اصلاني

1391

بررسی  تاثیر  ال کارنیتین برپیشگیری از آسیب کلیوی  در پیلونفریت حاد کودکان

دكتر قيصري

93/1/26

29

دكتر شيوا خليفه سلطاني

1391

بررسی عملکرد اندوتليوم در بيماران مبتلا به سنکوپ به واسطه سیستم عصبی ومیگرن ارجاعي به بيمارستان­های شهید چمران و کودکان امام حسین (ع) در سال1393

دكتر صبري

93/3/20

28

دکتر علیرضا آریانا

1390

بررسی پیامد های نورولوژیک ((neurological outcome در بیماران دچار استروک حاد شریانی

دکتر نصیری

92/5/15

27

دکتر ایمان فقیهیان

1390

بررسی تاثیر کافئین در پیشگیری ازبروز آپنه در نوزادان نارس و با وزن کمتر از 1200 گرم

دکتر آرمانیان

دكتر ايرانپور

1392

26

دكتر زهرا پورمقدس

1390

بررسي اثر سيتالوپرام،مبورين،پروبيوتيك در درد شكمي عملكردي كودكان 12-6 سال

دكتر صانعيان

92/12/12

25 دكتر زهرا باقريان 1391

بررسي مقايسه اي اثر داروهاي توپيرامات و آمي تريپتيلين در پروفيلاکسي سندرم استفراغ روده اي (Cyclic Vomiting Syndrome) در کودکان

دكتر يقيني 92/9/11
24 دكتر فائزه صفوي فر 1391

بررسی  و مقايسه تاثير سربرولایزین بر عملکرد حرکتی بیماران با فلج مغزی مراجعه کننده به کلینیک مغز واعصاب کودکان در دو گروه شاهد و مورد در سال1392

دكتر نصيري 92/5/15
23

دکتر مریم هرندآور

1390

بررسی اپیدمیوژنتیک ژن های NPHP در بیماران مبتلا به نفرونوفتیزیس ساکن جزیره قشم

دکتر قیصری

92/4/17

22 دكتر مهران كارگر 1389

بررسی  و مقايسه تاثير سیتیکولین بر عملکرد حرکتی بیماران با فلج مغزی مراجعه کننده به کلینیک مغز واعصاب کودکان  در دو گروه شاهد و مورد در سال1392

دكتر نصيري 92/2/7
21

دکتر مهرناز معینی

1390

کارآزمایی بالینی تصادفی شده موازی در مورد تاثیر پوست میوه نارنج بر  اجزای سندروم متابولیک و شاخص های اختلال عملکرد اندوتلیوم در کودکان  و نوجوانان 9 تا 18 ساله دارای اضافه وزن

دکتر کلیشادی

دکتر هاشمی پور

91/11/24

20 دكتر ندا فرهنگ پژوه 1390

بررسی عوامل موثر بر بی اشتهایی و فراوانی مصرف مکمل روی در کودکان سنین پیش دبستانی مراجعه کننده به درمانگاههای اطفال وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1392 و بررسی تاثیر مکمل روی در درمانبي اشتهايي

دكتر كليشادي

دكتر خادميان

91/10/19
19 دكتر الهه شيراني 1390

بررسی تأثیر افزودن الیگوساکارید های خنثی به شیر مادر در نوزادان نارس VLBW بستری شده در بیمارستان های الزهرا(س) و شهید بهشتی اصفهان در کاهش بروز عفونت های ادراری

دكتر آرمانيان

دكتر صادق نيا

91/3/23
18

دکتر نجمه حسن قلیائی

1390

بررسی سطح سرب،کادیوم ارسنیک شیر مادر در بدو تولد و 2 ماهگی پس از مصرف عناب در نمونه منتخب مادران شیرده در مقایسه با گروه شاهد در شهر اصفهان در سال 1391

دکتر کلیشادی

91/2/26

17

دکتر مریم کارگر

1390

کارآزمایی بالینی تصادفی شده موازی در مورد تاثیر پوست میوه لیمو ترشاجزای سندروم متابولیک و شاخص های اختلال عملکرد اندوتلیوم در کودکان  و نوجوانان 9 تا 18 ساله دارای اضافه وزن

دکتر هاشمی پور دکتر کلیشادی

91/11/24

16

دکتر مریم حسین زاده

1390

بررسی تعیین تأثیر افزودن الیگوساکارید های خنثی به شیر مادر در نوزادان نارس کمتر از 1500 گرم بستری شده در بیمارستان های الزهرا(س) و شهید بهشتی اصفهان در کاهش بروز Supected NEC

دکتر آرمانیان

91/5/31

15

دکتر مژگان تنهائی

1389

بررسي مقايسه تجويز سورفكتانت از طريق i-gel و از طریق لوله تراشه در درمان دیسترس تنفسی در نوزادان با وزن بیش از 2000 گرم

دكتر صادق نيا

91/5/31

14

دکتر زهره نصیری

1389

بررسي اثر هم تخت كردن نوزادان نارس كمتر از 34 هفته دو قلوو چند قلو در كاهش درد ناشي از اقدامات دردناك

دكتر بديعي

91/3/23

13

دکتر حسن طلا کش

1389

ارزيابي دو سيستم جهت برقراري Flow Nasal Canula (HHHFNC) Heated Humidified High)) در نوزادان نارس با وزن بین 1000 گرم تا 1500 گرم در طی مرحله بهبودی از سندرم دیسترس نوزادان

دكتر صادق نيا

91/3/23

12

دکتر مسعود گنجی

1389

بررسي مقايسه تأثير منبع نوري Flurescent  Iamp و Quartz halogen incandescent در درمان زردی نوزادان با سن بارداری 35 هفته و یا بیشتر در بخش مراقبت های ویژه نوزادان در بیمارستان الزهرا(س)

دكتر صادق نيا

91/3/23

11

دکتر رها افقری

1390

بررسی تأثیر آمینوفیلین در پیشگیری از بروز آپنه در نوزادان نارس و با وزن کمتر ازgr 1200

دکتر آرمانیان

91/2/26

10 دكتر عليرضا عشقي 1390

بررسی تفاوت در میکروارگانیسم های دهان ، میزان پوسیدگی دندان ، میزان پریودنتیت ،  و سطح CRP بزاق کودکان مبتلا به بیماری های مادرزادی قلبی  و کودکان سالم شش تا دوازده سال

دكتر بدیعی 1390
9

دکتر نرگس زارع

1389

بررسي ارتباط بين ميزان مصرف نمك و فشارخون در كودكان 10-2 ساله شهر اصفهان در سال 1390

دكتر كليشادي

دکتر قیصری

90/10/6

8

دکتر عماد بهرامی نیا

1388

بررسی نقش سطح ادراری انترلوکین I وTGF-B  در شدت بیماری انسداد محل اتصال حالب به لگنچه در کودکان مبتلا به این اختلال

دکتر مریخی

90/10/6

7

دکتر پریسا ایروانی

1389

بررسي مقايسه اي اختلالات متابوليسم كلسيم در كودكان و نوجوانان بهبود يافته از ALL  و گروه کنترل

دكتر ن رئيسي

90/10/6

6

دکتر آزاده اثنی عشری

1388

بررسی ارتباط تست های عملکردی تیروئید و فاکتورهای پری ناتال در نوزادان در بیمارستان های الزهرا(س) و شهید بهشتی اصفهان

دکتر آرمانیان

90/9/8

5

دکتر عاطفه صادقی زاده

1389

بررسي ژنوتيپ و نئوتيت كودكان مبتلا به هيپرانسولينوليت

دكتر هاشمي پور

90/7/19

4

دکتر فائزه شریفی

1389

بررسی ارتباط سطح آلاینده های هوا با سطح استرس اکسیداتیو خون بند ناف

دکتر کلیشادی

دکتر مدرسی

90/3/31

3

دکتر زهرا رضائی

1389

تعيين ارتباط سرمي NGAL با کارکرد کلیه و میزان دفع پروتئین در بیماران مبتلا به سندرم نفروتیک و مقایسه با گروه کنترل

دكتر قيصري

90/3/31

2

دکتر زهرا پارساپور

1389

بررسي ارزش تشخيصي لاكتوفرين ادراري در مقايسه با كشت ادرار در كودكان مبتلا به عفونت اداري

دكتر مريخي

دکتر مدیحی

دکتر قیصری

90/3/31

1

دکتر رکسانا معینی

1389

بررسی ارتباط آلودگی هوا و سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D در کودکان 6 ساله استان اصفهان

دکتر کلیشادی

90/3/31