رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف

نام دستيارفوق تخصصي

سال ورود

عنوان پایان نامه استاد راهنما رشته تحصیلی

تاريخ تصويب در گروه

81 دکتر نرگس زارع 1400

روش های مختلف درمان تنگی مری در کودکان مبتلا به اپیدرمولیز بولوزا: مطالعه مروری سیستماتیک

دکتر خادمیان گوارش کودکان 02/8/9
80 دکتر محدثه قاسمی 1401

بررسی و مقایسه اثربخشی و عوارض احتمالی ریواروکسابان با داروی وارفارین در بیماران با سابقه عمل جراحی تعویض دریچه ششی یا عمل جراحی فونتان سال های  1403-1402 در شهر اصفهان

دکتر دهقان قلب کودکان 02/5/10
79 دکتر بهاره وطنی 1401

بررسی فراوانی موتاسیون ها و سیر بالینی بیماران مبتلا به بیماری های بالینی بیماران مبتلا به بیماری های نوروماسکولار در استان اصفهان، طی سال های 1400-1390

دکتر قضاوی اعصاب کودکان 02/5/8
78 دکتر ریحانه اسلامیان 1401 بررسی سیر تکاملی کودکان با بسته شدن زودرس سوچور منوپیک غیرسندرمیک از سال 1401 تا 1402 در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان حضرت امام حسین(ع) اصفهان دکتر یقینی اعصاب کودکان 02/3/23
77 دکتر گلاره کیانی 1401

بررسی میزان موفقیت Noninvasive در مدیریت سندرم Cycled- PAP دیسترس تنفسی نوزادان با سن بارداری 28 الی 32 هفته: مقایسه Sunchronized در برابر NIPPV :یک کارآزمایی بالینی

دکتر صادق نیا نوزادان 02/3/23
76 دکتر سیدابراهیم طباطبایی پور 1399 رشد و عوامل درمانی مرتبط با آن در سندرم های هانتر و هورلر، یک مرور سیستماتیک دکتر رستم پور غدد کودکان 1401/12/9
75 دکتر زهرا جهانگیری 1400

بررسی سطح کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به فنیل کتونوری :یک مرور نظام مند

دکتر رستم پور غدد کودکان 1401/10/13
74 دکتر حمیده کمیلی فرد 1400

پپتید انتهایی N پروکلاژن III به عنوان شاخص فیبروز و سیروز کبدی

دکتر فاموری گوارش کودکان 1401/5/18
73 دکتر بهزاد غضنفری 1400

بررسی واکنش عروقی و سفتی شریانی در کودکان با درگیری سندرم التهاب چند سیستمی (MISC) به دنبال عفونت کووید 19 مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) در سال 1401

دکتر احمدی قلب کودکان 1401/2/27
72 دکتر هانیه بصیر 1399

بررسی اثر داروهای پروبیوتیک در پیشگیری از پنومونی مرتبط با ونتیلاتور در کودکان تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه کودکان مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع) اصفهان در سال 1401

دکتر بابایی فلوشیپ PICU 1400/12/17
71 دکتر شیرین بهدادمهر 1400

بررسی تأثیر کافئین پروفیلاکسی در چرخه خواب و بیداری (SWC) نوزادان نارس 28 تا 32 هفته بارداری مبتلا به RDS تحت حمایت تنفسی nCPAP  در بخش نوزادان بیمارستان شهیدبهشتی اصفهان در سال 1401

دکتر ایران پور نوزادان 1400/12/17
70 دکتر محمدرضا ذوالفقاری 1400

بررسی اثربخشی داروی سیپروهپتادین بر پروفلاکسی سردردهای حمله ای کوتاه مدت کودکان 2 تا 15 سال مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین(ع) اصفهان در در سال های 1401-1400 یک مطالعه کارآزمایی بالینی

دکتر نصیری اعصاب کودکان 1400/10/28
69 دکتر بهنوش استکی 1399

ترسیم نوموگرام مقادیر بیلی روبین اندازه گیری شده از راه پوست در جمعیت نوزادان سالم متولد شهر اصفهان با سن جنینی 35 هفته و بالاتر

دکتر محمدی زاده نوزادان 1400/10/28
68 دکتر الهه سقایی 1399

بررسی ارتباط بین جداسازی از در فشارهای 3 و 5 سانتی متر آب با NCPAP NICU در نوزادان بستری در بخش BPD میزان بروز با سن بارداری کمتر یا مساوی 32 هفته

دکتر آرمانیان نوزادان 1400/9/8
67 دکتر سیدابراهیم طباطبایی 1399

بررسی تأثیر منیزیوم خوراکی بر کنترل گلایسمیک و متابولیک بیماران مبتلا به دیابت نوع یک در شهر اصفهان در سال 1400- یک مطالعه کارآزمایی بالینی

دکتر مستوفی زاده غدد کودکان 1400/8/11
66 دکتر ژیلا یوسفی 1399

بررسی فراوانی آنومالی های همراه در کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیروئید- مرور نظام مند مطالعات

دکتر هاشمی پور غدد کودکان 1400/8/11
65 دکتر فروغ درخشانی 1399

بررسی مقایسه ای اثر دکسمیدتومیدین نازال و کلرال هیدرات خوراکی بر آرامبخشی کودکان حین انجام EEG

دکتر قضاوی اعصاب کودکان 1400/5/12
64 دکتر مصطفی آرزو 1399 بررسی و مقایسه واکنش و اندکس های عروقی از طریق آئورت شکمی با استفاده از اکوکاردیوگرافی در نوزادان نارس مبتلا به برونکوپولموناری دیسپلاژی با سابقه بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان با گروه کنترل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکتر قادریان قلب کودکان 1400/3/11
63 دکتر الهه گل وردی 1398 بررسی تأثیر مواجه مادران باردار با آلاینده های هوایی، بر مقدار TSH بندناف نوزادان ترم متولد شده طی بازه زمانی از سال 1400-1398 در بیمارستان های شهر اصفهان دکتر هاشمی پور غدد کودکان 99/12/24
62 دکتر مهدیه ساویز 1399 بررسی عملکرد قلبی با استفاده از Speckle Tracking echocardiography در MIS-C کودکان مبتلا به سندرم التهابی چند دستگاهی مشکوک به درگیری قلبی در زمان تشخیص و بعد از درمان بیماری در دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان در سال 1400

دکتر صبری

دکتر احمدی

قلب کودکان 99/12/24
61 دکتر نرگس زارع 1399

بررسی اثر بخشی دارویCurcumin بر بیماری کبد چرب در کودکان اصفهان- 1399

دکتر صانعیان

دکتر خادمیان

گوارش کودکان 99/12/3
60 دکتر طیبه محمدی 1398 بررسی اثربخشی لاکوزوماید بر روی تشنج های کانونی مقاوم به درمان به عنوانadd on Therapy  در کودکان سنین 6 ماه تا 16 سال در بیمارستان تخصصی کودکان حضرت امام حسین(ع) اصفهان در سال 1399

دکتر نصیری

دکتر قضاوی

اعصاب کودکان 99/9/11
59 دکتر سمیرا سرائیان 1398

مقایسه ی تاثیر تهویه پرتواتر نسبت به تهویه مکانیکی متداول به عنوان مداخله تنفسی تهاجمی اولیه بر کاهش مدت تهویه مکانیکی در نوزادان پره ترم مبتلا به سندرم زجر تنفسی دچار نارسایی تنفسی

دکتر بدیعی

دکتر صادق نیا

نوزادان 99/9/11
58 دکتر شیما حمیدی پور 1398

مقایسه دز 400واحد در برابر 600 واحد روزانه ویتامین D در پیشگیری از استئئوپنی نارسی در نوزادان نارس با سن جنینی کمتر و مساوی 32 هفته در مراکز آموزشی درمانی شهیدبهشتی و الزهرا(س) اصفهان در سال 1400-1399

دکتر برکتین

دکتر بدیعی

نوزادان 99/4/24
57 دکتر آزاده اثنی عشری 1398 بررسی میزان ارتباط چاقی و اضافه وزن با عملکرد سیستولیک و دیاستولیک قلبی در کودکان - اصفهان 1399

دکتر دهقان

دکتر مهدوی

قلب کودکان 99/4/3
56 دکتر فریناز سهرابی 1398 مقایسه اثربخشی بگ های احیاگراستاندارد با بگ های احیاگر  uprightبرای رسیدن به سرعت ضربان قلب 100 ضربه در دقیقه و یا بالاتر در نوزادان  Late Pretermکه در بدو تولد  پس از گام های اولیه مراقبت از نوزاد همچنان ضربان قلب کمتراز 100 دارند

دکتر صادق نیا

دکتر محمدی زاده

نوزادان 99/3/20
55 دکتر احمد حیدری 1398 بررسی تاثیر گاباپنتین روی امتناع از خوردن در شیرخواران سن 3 تا 6 ماه

دکتر صانعیان

دکتر نصری

گوارش کودکان 99/1/27
54 دکتر نرگس نواب فر 1397 بررسی مقایسه ای ضخامت اینتیما مدیا کاروتید و اتساع وابسته به جریان در شریان براکیال در کودکان با بیماری مادرزادی قلبی سیانوتیک و کودکان سالم

دکتر قادریان

دکتر احمدی

قلب کودکان 98/9/19
53 دکتر هاجر نورمحمدی 1397 بررسی مقایسه ای ضخامت اینتیما مدیا کاروتید و اتساع وابسته به جریان در شریان براکیال در کودکان با بیماری مادرزادی قلبی غیر سیانوتیک و کودکان سالم

دکتر احمدی

دکتر قادریان

قلب کودکان 98/9/19
52 دکتر فاطمه نقیبی فرد 1397 بررسی تاثیر مواجهه مادران باردار با آلاینده های خانگی و فضای سبز، بر مقدار TSH بند ناف نوزادان متولد شده طی سال های 99-1397 در بیمارستان های الزهرا و بهشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکتر هاشمی پور غدد کودکان 98/8/21
51 دکتر اصغر لطفی 1397

بررسی تاثیر اضافه کردن بودزوناید به سورفکتانت بر پیشگیری از بیماری مزمن ریویدر نوزادان نارس کمتر از 30 هفته

دکتر آرمانیان

دکتر ایران پور

نوزادان 98/3/21
50 دکتر آزاده جعفری 1397

بررسی تاثیر تجویز کلستروم مادری از راه اوروفارنژیال در روزهای اول تولد بر روی وضعیت ایمنی و عوارض شایع نارسی در نوزادان نارس با سن جنینی کمتر یا مساوی 30 هفته و وزن زمان تولد کمتر یا مساوی 1500 گرم بستری در مراکز آموزشی درمانی الزهرا (س) و شهید بهشتی اصفهان

دکتر محمدی زاده

دکتر برکتین

نوزادان 98/3/21
49 دکتر نوشین میلادی 1397 بررسی میزان اثربخشی کافئین بر طول مدت نیاز به اکسیژن در نوزادان پره ترم با وزن ۱۲۵۰-۲۰۰۰گرم با RDS و نیازمند به CPAPدر بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستانهای الزهرا و شهید بهشتی اصفهان دکتر ایران پور نوزادان 98/2/17
48 دکتر سیداسماعیل حسینی 1397 بررسی اثر رژیم فاقد گندم/ گلوتن در  علایم گوارشی نوجوانان مبتلا به  درد های شکمی فانکشنال مراجعه کننده به درمانگاه های فوق تخصصی گوارش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1398-1399

دکتر نصری

دکتر فاموری

گوارش کودکان 98/1/20
47 دکتر پریسا احدی 1397 بررسی مقایسه ای  اثربخشی لوتیراستام  و کاربامازپین در بیماران صرع رولاندیکمراجعه کننده به درمانگاه اعصاب کودکان بیمارستان امام حسین دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 1397 ؛ يك كارآزمايي باليني كنترل شده‌ي تصادفي دکتر نصیری اعصاب کودکان 98/1/20
46 دکتر فرزانه توکلی 1397 بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در کودکان مبتلا به ازوفاژیت ائوزینوفیلیک (EOE) مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) اصفهان در سال 99-98

دکتر صانعیان

دکتر خادمیان

گوارش کودکان 97/12/21
45 دكتر بيتا علي مرداني 1396 بررسی ارتباط هورمون های تیروئید مادر و جنین با رشد جنین:مطالعه کوهورت تولد اصفهان دكتر هاشمي پور غدد کودکان 97/11/16
44 دكتر ندا حسيني 1396 بررسی مقایسه ای  اثربخشی کوآنزیمQ10 و آمی تریپتلین در درمان سردردهای میگرنی کودکان مراجعه کننده به درمانگاههای اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 1397 ؛ يك كارآزمايي باليني كنترل شده‌ي تصادفي دکتر یقینی اعصاب کودکان 97/10/11
43 دكتر محمدمهدي صالحي 1396 بررسی مقایسه ای تاثیر لواتیراستام و پیراستام بر ریسه شدید در کودکان 6 ماه تا 6 سال، یک کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی دكتر قضاوي اعصاب کودکان 97/9/20
42 دكتر داود رمضاني نژاد 1396 تعیین و مقایسه‌ ی عملکردبطن راست با استفاده از Speckle Tracking درکودکان قبل و بعد از اصلاح والووپلاستی پولمونری از طریق پوست

دكتر احمدي

دكتر قادريان

قلب کودکان 97/9/6
41 دكتر شيما سرفرازي مقدم 1396 بررسی مقایسه ای عملکرد بطن راست و چپ در کودکان مبتلا به تترالوژی فالوت قبل و بعد از جراحی ترمیمی و گروه کنترل با استفاده از اکوکاردیوگرافی دو بعدی   Speckle tracking

دكتر دهقان

دكتر احمدي

قلب کودکان 97/9/6
40 دكتر سميه جناني 1396 بررسی مقایسه ای اثربخشی پروپرانولول و پروپرانولول+ال کارنیتین در درمان بیماران سندرم استفراغ دوره ای

دكتر فاموري

دكتر نصري

گوارش کودکان 97/8/15
39 دكتر افسانه شيراني 1396 مقایسه چرخه خواب وبیداری در نوزادان 28 تا 32 هفته بارداری، تحت حمایت تنفسی nCPAP و NIPPV دكتر صادق نيا نوزادان 97/3/29
38 دكتر ليلا خليليان 1396 بررسی اثربخشی قرص ال کارنیتین دردرمان کبد چرب غیرالکلی  (NAFLD)دربیماران5تا15 سال مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) اصفهان درسال97-98

دكتر صانعيان

دكتر خادمیان

گوارش کودکان 97/3/8
37 دكتر نجمه حسن قليايي 1396 بررسی ارزش تشخیصی CRP بزاقی و اینترلوکین 18 بزاقی در سپسیس نوزادی در نوزادان با سن جنینی 32 هفته و بالاتر بستری در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان در سال 1397

دكتر بركتين

دكتر محمدي زاده

نوزادان 97/2/18
36 دكتر مائده مجيدي نژاد 1395 بررسی مقایسه ای  نمرات تست تکاملی Bayley شیرخواران 6 ماهه مبتلا به خونریزی داخل بطنی (IVH) گرید I و II نوزادی با نوزاد سالم دکتر یقینی اعصاب کودکان 97/1/21
35 دكتر عاطفه صادقي زاده 1396 بررسی اثر یک پروتکل به صورت ارزیابی معیارهای آمادگی جداسازی از لوله تراشه وانجام تست تنفس خودبه خود روزانه برطول مدت تهویه مکانیکی وجداسازی ناموفق ازلوله تراشه:یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده

دكتر كيوانفر

دكتر محسن رئيسي

فلوشیپPICU 96/12/8
34 دكتر نازنين زيبانژاد 1396 تبیین پروتکل درمانی پنومونی مرتبط با ونتیلاتور بر اساس تست های حساسیت میکروبی بخش مراقبت ویژه اطفال در بیمارستان امام حسین (ع) اصفهان

دكتر كيوانفر

دكتر محسن رئيسي

فلوشیپPICU 96/12/8
33 دكتر مهرناز معيني 1395 بررسی مقایسه ای کاربرد توأم Sustained Inflation(SI) و nCPAP با nCPAP به تنهایی در بهبود وضعیت تنفسی نوزادان نارس با سن حاملگی 28 تا  33 هفته و وزن تولد مساوی یا بیشتر از 1000 گرم متولد شده در مراکز آموزشی درمانی الزهرا(س) و شهید بهشتی اصفهان

دكتر محمدي زاده

دكتر بركتين

نوزادان 96/10/3
32 دكتر مهشيد قيدرلو 1395 بررسي ارتباط بين مواجهه با اورگانو كلرين ها (organochlorines) در دوره پره ناتال با عملكرد تيروئيد در نوزادان: يك مطالعه مرور منظم

دكتر هاشمي پور

دكتر كليشادي

غدد کودکان 96/9/21
31 دكتر غلامرضا جلودار 1395 بررسی مقایسه ای  اثربخشی لوتیراستام و آمیتریپتلین در درمان میگرن کودکان مراجعه کننده به درمانگاههای اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 1396 دكتر قضاوي اعصاب کودکان 96/9/21
30 دکتر راضیه معظمي گودرزی 1395 بررسی اثر سالبوتامول اینتراتراکئال همراه باسورفاکتانت در بهبود بالینی نوزادان با سندرم زجر تنفسیبا سن حاملگی کمتر از 34 هفته و 7 روز و وزن تولد بیشتر از 1000 گرم در بیمارستان آیت الله بهشتی و الزهرا(س) اصفهان از فروردین تا اسفند 96

دکتر بدیعی

دکتر صادق نیا

نوزادان 96/4/27
29 دکتر علی صادقی لطف آبادی 1395 تعیین و مقایسه عملکرد بطن راست و چپ با استفاده از Speckle Tracking درکودکان قبل و بعد از بستنAtrial Septal Defect از راه پوست

دکتر قادریان

دکتر دهقان

قلب کودکان 96/4/27
28 دكتر شراره بابايي (طرح پژوهشي) 1394 مقايسه اندكسهاي وريد اجوف تحتاني و اندكسهاي TDIبطن راست در سونواكوكارديوگرافي بر بالين و فشار وريد مركـزي در ارزيـابي حجم داخل عروقي در بيماران بستري در بخش ICUبيمارستان مركز طبي كودكان در سال 1395 دكتر محسن رئيسي فلوشیپPICU 96/1/29
27 دكتر احمدرضا عابدي 1395 مقایسه اثر روش درمانی تهویه مکانیکی با فرکانس بالا از راه بینی (NHFV) ونازالCPAP در نوزادان مبتلا به سندرم زجرتنفسی

دكتر ايران پور

دكتر آرمانيان

نوزادان 95/12/15
26 دكتر پيام سامعي 1394 بررسی عوامل خطر كم كاري مادرزادي تيروييد نوزادان : یک مرور سیستماتیک

دكتر هاشمي پور

دكتر كليشادي

غدد کودکان 95/12/15
25

دکتر مهدی پروانه

1394

مقايسه اثردرماني روش استفاده ازکانولای بيني بافلوی بالای هوای گرم و مرطوب (HHHFNC) و استفاده از تهويه مکانيکي از راه بيني) NIMV نوزادان نارس کمتر از SDR (به عنوان درمان اوليه 1500 گرم بستری شده در بيمارستان های الزهرا و شهيدبهشتي اصفهان

دکتر آرمانیان

دکتر ایران پور

نوزادان

95/2/21

24

دكتر لادن سلامتي

1394

مقایسه تاثیر هپارین با دوز بالا و هپارین با دوز پایین به کار رفته در کاتتر های مرکزی گذاشته شده از رگ محیطی در نوزادان با وزن کمتر از 1500 گرم

دكتر بركتين

دكتر آرمانيان

نوزادان

94/10/22

23

دكتر مهتاب رفاهي

1393

مقایـــسه کاربــردی فشار مداوم متسع کننده راه هوایی با استفاده از  ونتـــیلاتور بـا مکانیزمElectronic Feedback Pressure Control Constant flow nasal-CPAP در مقایسه با ونتیـــلاتور بــا مکانیزمPressure Limited Constant flow nasal-CPAP در درمان سندرم دیسترس تنفسی، در نوزادان با وزن 1000 گرم

دكتر صادق نيا

دكتر محمدي زاده

نوزادان

94/10/22

22

دكتر محسن حسين زاده

1393

مقایسه اثر درمانی و عوارض جانبی قرص تادالافیل و سیلدنافیل در شیرخواران مبتلا بهپرفشاری شریان ریه ناشی از  شنت چپ به راست، بعداز جراحی ترمیم کامل نقایص مادرزادی قلب

دکتر صبری قلب کودکان

94/4/9

21

دكتر رويا چوپاني

1392

بررسی مقایسه ای دو روش جدا سازی کامل ناگهانی و جدا سازی تدریجی نوزادان نارس از فشار مثبت مداوم راه های هوایی دریافتی از راه بینی در 89مراکز آموزشی درمانی الزهرا (س) و شهید بهشتی اصفهان

دكتر محمدي زاده

دكتر بديعی

نوزادان

92/12/13

20

دكتر محمد شجاع

1393

ارزیابی نتیجه اصلاح دریچه پولمونر به روش monocusp پس از یک سال در بیماران مبتلا به تترالوژی فالوت

دکترصبری قلب کودکان

94/9/3

19

دكتر سراج الدين عارف نيا

1393

نقش آلاينده هاي محيطي(آب،هوا و خاك) در بروز هيپوتيروئيدي مادرزادي در استان اصفهان از شهريور 88 تا اسفند 93

دكتر هاشمي پور غدد کودکان

94/11/6

18

دکتر پیام سبحانی

1393

Relationship between urinary metabolites of polycyclic aromatic hydrocarbons and thyroid hormone levels among children and adolecents in isfahan

دكتر هاشمي پور غدد کودکان

1394

17

دكتر حامد زندي

1393

بررسي مقايسه اي آتروپين با آتروپين – میدازولام بعنوان پيش دارو در لوله گذاري داخل تراشه نوزادان نارس زير 37 هفته مبتلا به RDS نيازمند به INSURE

دکتر بدیعی نوزادان

94/9/3

16

دكتر غفور غفاري

1392

بررسی تاثيرمصرف طولاني مدت ويتامين c بر عملكرد اندوتليال در بيماريهاي درگيركننده عروق (دیابت ،نارسايي مزمن کلیوی)

دکتر صبری قلب کودکان

93/7/29

15

دكتر علي زلفي گل

1391

بررسی اثرقرص تادالافیل بر روی نشانه های عملکرد بطنی در اکو کاردیوگرافی، عملکرد اندوتلیوم و فعالیت بدنی بیماران مبتلا به بطن منفردبعد ازعمل فونتان

دکتر صبری قلب کودکان

92/5/15

14

دكتر شيما صالحي

1392

مقايسه اثركانول بيني باجريان بالا (High-Flow Nasal Cannula)با NIMV  بيني در درمان نوزادان مبتلا به سندرم ديسترس تنفسي

دكتر ايران پور

دكتر صادق نيا

نوزادان

93/2/16

13

دکتر بهار دهقان

1391

بررسی عملکرد اندوتلیوم مبتلا به سنکوپneurally mediated ارجاعی به بیمارستانهای شهید چمران و کودکان امام حسین(ع) در سال های 92-91

دکتر صبری قلب کودکان

91/11/24

12

دكتر رضا نجفي

1392

یافته هایدموگرافیک ،خصوصیات بالینی وپاسخ به درمان درکودکان با بیماریهای متابولیک ارثی مادرزادی در استان اصفهان از سال 1386-1392

دکتر هاشمی پور غدد کودکان

93/3/12

11

دکتر اعظم قهساره اردستانی

1391

بررسی مقایسه‌ای تاثیر تجویز سورفاکتانت از راه لوله‌گذاری داخل نای و از طریق کاتتر ظریف (لوله تغذیه) داخل نای در درمان نوزادان نارس مبتلا به سندرم دسیترس تنفسی

دکتر محمدی زاده

دکتر صادق نیا

نوزادان

91/11/24

10

دکتر نوید دانائی

1391

مقایسه تاثیر N-BiPAP و SiPAP در درمان نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی ،با وزن کمتر از 1500 گرم

دکتر صادق نیا نوزادان

91/10/19

9

دكتر علي مظاهري

1391

بررسی موتاسیون ژن Kiss1 در کودکان با بلوغ زودرس در در شهر اصفهان در سال 1392

دکتر هاشمی پور غدد کودکان

92/12/13

8

دکتر بابک نکوئی

1391

بررسي  مقايسه اي تأثير تهويه مكانيكي غير تهاجمي به روش NIPPV با تهويه مكانيكي مرسوم در نوزادان دچار نارسائي تنفسی  در بيمارستان هاي الزهرا (س) و شهيد بهشتي اصفهان

دکتر محمدی زاده

دکتر بدیعی

نوزادان

91/8/23

7

دکتر اسفنديار نجفی توانا

1390

بررسی تأثیر ویتامین C بر عملکرد آندوتلیال در بیماری های درگیر کننده عروق(دیابت،کاوازاکی،بیماری مزمن کلیوی)

دکتر صبری قلب کودکان

91/7/18

6

دکتر قباد حیدری

1390

مقایسه تاثیر درمانی استفاده از تهویه مکانیکی از راه بینی (NIMV) با اعمال فشار مثبت به راههای هوایی از راه بینی (NCPAP) به عنوان درمان اولیه RDS نوزادان نارس کمتر از 1500 گرم بستری شده در بیمارستان های الزهرا (س) و شهید بهشتی اصفهان

دکتر آرمانیان

دكتر بديعي

نوزادان

92/4/17

5

دکتر محمود قاسمی

1390

بررسي اتيولوژي كم كاري مادرزادي تيروئيد در استان اصفهان

دکتر هاشمی پور غدد کودکان

91/8/23

4

دکتر هومن داریوشی

1390

بررسي عملکرد عروقي در بيماري هاي قلبي مادرزادي سيانوتيک ترميم شده در مقايسه با گروه شاهد

دکتر صبری قلب کودکان

91/7/18

3

دکتر علیرضا نظامی

1389

بررسی اختلال فانکشن اندوتلیال در بیماران مبتلا به سنکوپ ارجاعی به بیمارستان چمران و الزهرا(س)سال 1390

دکتر صبری قلب کودکان

90/5/11

2

دکتر بهزاد برکتین

1389

بررسی مقایسه ای تأثیر N-BiPAP ،Babble- CPAP در درمان نوزادان نارس با وزن کمتر از gr1500

دكتر صادق نيا

دكتر بديعي

نوزادان

90/3/31

1

دکتر مازیار وکیلی امینی

1389

بررسی مقایسه آتروپین با آتروپین رمیفنتانیل به عنوان پیش دارو در لوله گذاری داخل تراشه نوزادان نارس زیر 37 هفته مبتلا به RDS نیازمند به Insure

دکتر بدیعی نوزادان

90/3/31