رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف نام و نام خانوادگی مقطع و رشته تحصیلی دوران تحصیل در گروه عنوان پایان نامه استاد راهنما پست الکترونیک
325 دکتر مصطفی آرزو فوق تخصص (قلب) 1399-1402 بررسی  و مقایسه واکنش و اندکس های عروقی از طریق آئورت  شکمی با استفاده از اکوکاردیوگرافی در نوزادان نارس مبتلا به برونکوپولموناری دیسپلاژی با سابقه بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان  با گروه کنترل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر قادریان

دکتر برکتین

hadiarezoo1371@gmail.com
324 دکتر مهدیه ساویز فوق تخصص (قلب) 1399-1400 بررسی عملکرد قلبی  بااستفاده ازSpeckle Tracking echocardiography     در کودکان مبتلا به سندرم التهابی چند دستگاهی ( MIS-C) مشکوک به درگیری قلبی در زمان تشخیص و بعد از درمان بیماری دردانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان در سال 1400

دکتر صبری

دکتر احمدی

dr.saviz92@gmail.com
323 دکتر شیرین بهدادمهر فوق تخصص (نوزادان) 1400-1402 مقایسه انواع حمایت تنفسی غیرتهاجمی در نوزادان مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی: یک مطالعه ی مروری نظام مند و متاآنالیز

دکتر برکتین

دکترمحمدی زاده

shirinbehdad65@gmail.com
322 دکتر حمیده کمیلی فرد فوق تخصص (گوارش) 1400-1402 پپتید انتهایی N پروکلاژن iii به عنوان شاخص فیبروز و سیروز کبدی دکتر فاموری dr.hamidehkomeily@gmail.com
321 دکتر محمدرضا ذوالفقاری فوق تخصص (اعصاب) 1400-1402 بررسی اثربخشی داروی سیپروهپتادین بر پروفیلاکسی سردرد های حمله ای کوتاه مدت کودکان 2 تا 15 سال مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین اصفهان در بیمارستان امام حسین (ع) اصفهان در سال های 1400 و 1401: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دکتر نصیری zolfaghari.mohammadreza@yahoo.com
320 دکتر زهرا جهانگیری فوق تخصص (غدد) 1400-1402 بررسی سطح کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به فنیل کتونوری :یک مرور نظام مند دکتر رستم پور drzahrajahangiri3@gmail.com
319 دکتر پگاه کریمیان فوق تخصص (غدد) 1400-1402 بررسی سن منارک و قد نهایی و عوامل موثر بر آن در بیماران مبتلا به کم کاری مادرزادی دائمی تیروئید و مقایسه ان با گروه کنترل دکتر هاشمی پور karimian.pegah@gmail.com
318 دکتر محمدرضا بصیری تخصص 1399-1402 بررسی ارتباط بین نمره تکامل و ابتلای کودکان به تشنج ناشی از تب با گروه کنترل در سنین 9 تا 60 ماه بر اساس پرسشنامه ASQ دکتر یقینی dr_basiri@yahoo.com
317 دکتر رویا پوراحمدی تخصص 1399-1402 بررسی شاخص های های رشد فیزیکی در بیماران  مبتلا به ارگانیک اسیدمی:یک مرور نظام مند دکتر رستم پور royapoorahmady703@gmail.com
316 دکتر رضا پورنمازیان تخصص 1399-1402 بررسی فراوانی بیماری های مجاری صفراوی و مشخصات کلینیکی و پاراکلینیکی آنها در بیماران مبتلا به کووید-19(مرور سیستماتیک) دکتر فاموری rezaIII853@gmail.com
315 دکتر الهام توکلی تخصص 1399-1402 کارآزمایی بالینی اثر استفاده از فرم اینترانازال مونته لوکاست بر پیامد درمانی حمله آسم کودکان بستری در مرکز آموزشی درمانی امام حسین (ع) دکتر سعدی نژاد tavakoli.g313m@gmail.com
314 دکتر روژین رادمهر تخصص 1399-1402 بررسی عوارض کلیوی در کودکان سندرم التهابی چند سیستمی (MIS-C) و مبتلا به کووید- 19 حاد: یک مطالعه تحلیلی گذشته نگر دکتر قیصری nrojin_radmehr@yahoo.com
313 دکتر مرجان رضایی تخصص 1399-1402 مقایسه روش تجویز ویتامین c و تیامین با روش معمول در بهبود و پیش آگهی بیماران شوک یک ماه تا 15سال بستری دربخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام حسین (ع) دکتر زیبانژاد marjanrezaei73@yahoo.com
312 دکتر معصومه رضایی تخصص 1399-1402 بررسی عاقبت کودکان مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) با شکایت درد قفسه سینه دکتر تواهن masoumehrezaiy@gmail.com
311 دکتر سبا رمضانی تخصص 1399-1402 بررسی سیستماتیک و متاآنالیز نتایج بالینی استفاده از  Amplatzer Ductal Occluder (ADO)در بستن perimembranous  VSD در کودکان دکتر قادریان sabaramezani60@gmail.com
310 دکتر شهرزاد سلطانی اسماعیلی تخصص 1399-1402 کووید-19 و   (IBD) در کودکان: یک مرور نظام مند دکتر کیانی shahrzad.soltani71@yahoo.com
309 دکتر پیمان شفیعی تخصص 1399-1402 بررسی خصوصیات کلینیکی،  نحوه درمان، مرگ و میر و پیامدهای کودکان مبتلا به سندرم چند سیستمی التهابی  بعد از کوید-19بستری درمراکز مراقبتهای ویژه کودکان مبتلا به کرونا ویروس دراصفهان درسال1399 دکتر صادقی زاده shafieipeyman@gmail.com
308 دکتر حسین صالحی تخصص 1398-1402 پیگیری درگیری قلبی در کودکان ارجاع داده شده به سانتر کرونای کودکان از اسفند 1398 لغایت خرداد ماه  در1399 استان اصفهان دکتر عمادالاسلامی hosseinnoor2@gmail.com
307 دکتر مژده صدیقی تخصص 1399-1402  مقایسه اثر آلندرونات خوراکی و پامیدرونات تزریقی در درمان استئوپروز و استئوپنی کودکان مبتلا به بیماری روماتیسمی    دکتر جاری dr.m.sedighi69@gmail.com
306 دکتر رضا عسگرانی تخصص 1399-1402 بررسي ارتباط فاکتور های دموگرافیک، بالیني و آزمایشگاهي با پاسخ به درمان ضد التهابي در کودکان مبتال به سندرم التهابي چند سیستمي مرتبط با کرونا دکتر اصلانی behzad.p1919@yahoo.com
305 دکتر عاطفه کرباسی تخصص 1399-1402 بررسی تاثیر آمینوفیلین در جلوگیری از حملات آپنه  در نوزادان  مبتلا به بیماری های مادرزادی سیانوتیک قلبی دریافت کننده پروستاگلاندین وعوارض جانبی آن  در بیمارستان چمران اصفهان در سال ۱۴۰۰ دکتر سلامتی mmahdi.sadeghi@gmail.com
304 دکتر مریم منوچهری تخصص 1399-1402 بررسی  تاثیر شاخص های دموگرافیک بر عود و بقای کودکان مبتلا به لوکمی لنفوبلاستیک حاد مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهدا در سالهای 1393 تا 1399 دکتر یوسفیان maryam_manuuchehri@yahoo.com
303 دکتر سیده زهرا موسوی تخصص 1399-1402 بررسی اثر سوکرالفات موضعی ۴ درصد در درمان اروزیو دیاپر درماتیت کاندیدیایی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دکتر ایروانی szm.jp68@yahoo.com
302 دکتر مهدی مینائیان تخصص 1399-1402 بررسی طولی شیوع نقطه ای مصرف و مقاومت آنتی میکروبیال در بیمارستان امام حسین ع اصفهان در سال 1400-1399 همگام با یک مطالعه چند مرکزی (مطالعه طولی شیوع نقطه ای مصرف و مقاومت آنتی میکروبیال در ایران NIrPPS 2021) دکتر مصطفوی mehdiminaiyan@gmail.com
301 دکتر الهام همدانیان تخصص 1399-1402 ارزیابی پارامترهای رشد در کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع I مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان امام حسین (ع) در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۰ دکتر مستوفی زاده d.e.hamedanian@gmail.com
300 دکتر الهه همتی تخصص 1399-1402 بررسی عوارض کلیوی در کودکان سندرم التهابی چند سیستمی (MIS-C) و مبتلا به کووید- 19 حاد: یک مطالعه تحلیلی گذشته نگر دکتر صانعیان e.hemati91@gmail.com
299 دکتر آزاده اثنی عشری

فوق تخصص(قلب)

1398-1401

بررسی میزان ارتباط چاقی و اضافه وزن با عملکرد سیستولیک و دیاستولیک قلبی در کودکان اصفهان - 1399

دکتر دهقان

دکتر مهدوی

azadehesnaashari@gmail.com
298 دکتر بهنوش استکی فوق تخصص (نوزادان) 1399-1401 ترسیم نوموگرام مقادیر بیلی روبین اندازه گیری شده از راه پوست در جمعیت نوزادان سالم متولد شهر اصفهان با سن جنینی 35 هفته و بالاتر دکترمحمدی زاده behnooshesteki@yahoo.com
297 دکتر الهه سقایی فوق تخصص (نوزادان) 1399-1401 بررسی ارتباط بین جداسازی از در NCPAP فشارهای 3و5 سانتی متر آب با میزان بروز NICU در نوزادان بستری در بخش BPD با سن بارداری کمتر یا مساوی 32 هفته دکتر آرمانیان elaheh.saghaei.80@gmail.com
296 دکتر نرگس زارع فوق تخصص (گوارش) 1399-1401

بررسی اثربخشی داروی curcumin بر بیماری کبد چرب در کودکان-اصفهان 1399

دکتر صانعیان

دکتر خادمیان

n.zare132@gmail.com
295 دکتر فروغ درخشانی فوق تخصص (اعصاب) 1399-1401 بررسی مقایسه ای اثر دکسمدتومیدین نازال و کلرال هیدرات خوراکی بر آرام بخشی کودکان حین انجام EEG-اصفهان 1400 دکتر قضاوی dr.f.derakhshani@gmail.com
294 دکتر سیدابراهیم طباطبایی فوق تخصص (غدد) 1399-1401 بررسی تأثیر منیزیوم خوراکی بر کنترل گلایسمیک و متابولیک بیماران مبتلا به دیابت نوع یک در شهر اصفهان در سال 1400- یک مطالعه کارآزمایی بالینی دکتر مستوفی زاده -
293 دکتر ژیلا یوسفی فوق تخصص (غدد) 1399-1401

بررسی فراوانی آنومالی های همراه در کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیروئید- مرور نظام مند مطالعات

دکتر هاشمی پور jila.yousofi@gmail.com
292 سیما اخوان تخصص 1398-1401 مقایسه اثربخشی میدازولام داخل بینی، ملاتونین خوراکی و روش انحراف فکر در کاهش استرس و درد ناشی از تعبیه لاین وریدی در کودکان 3 تا 10 ساله مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام حسین(ع)

دکتر سعیدی

دکتر امینی

simaakhavan@ymail.com
291 شیدا امینی تخصص 1398-1401 تعیین و مقایسه تأثیر وضعیت خوابیده به شکم و خوابیده به پشت در مدت زمان دریافت N-CPAP و سایر عوارض نارسی در نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی در بیمارستان های الزهرا(س) و شهیدبهشتی در سال های 97-96

دکتر برکتین

دکترمحمدی زاده

sheida.amini.1990@gmail.com
290 سمن توکلی تخصص 1398-1401 بررسی مقایسه ای نتایج شمارش کامل سلول های خونی و کشت خون و CRP در دو نمونه خون شریانی بندناف و خون محیطی نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان در بیمارستان های الزهرا(س) و شهیدبهشتی اصفهان

دکتر برکتین

دکتر صادق نیا

saaman.tavakoli@gmail.com
289 نرگس شریفی تخصص 1398-1401 بررسی عوامل مرتبط با شدت سندرم چند سیستمی التهابی (MIS-C) در کودکان ارحاع داده شده به اسنتر کوید-19 اصفهان در سال 1399 دکتر پورمقدس nsharifi90@gmail.com
288 راضیه رئیسی تخصص 1398-1401 مقایسه تأثیر متیل پردنیزولون وریدی با پردنیزولون خوراکی در درمان عوارض بیماری هنوخ شوئن لاین پورپورا در کودکان، مطالعه مرور نظام مند دکتر جاری reicyrazeieh@gmail.com
287 دکتر انسیه طاهری تخصص 1398-1401 بررسی اثر فاکتورهای مربوط به خانواده بر دردهای شکمی عملکردی در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه های گوارش کودکان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1399

دکتر کلیشادی

دکتر نصری

en.taheri@yahoo.com
286 دکتر محدثه قاشمی تخصص 1398-1401 بررسی تأثیر توکسین بوتولیتوم نوع A بر روی کاهش میزان آبریزش دهان و کیفیت زندگی بیماران فلج مغزی در بیمارستان امام حسین(ع) اصفهان

دکتر قضاوی

دکترم رئیسی

ghasemi.mhds@gmail.com
285 دکتر بهنوش مسیبی تخصص 1398-1401 بررسی فراوانی نسبی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس های جداشده از نمونه سواپ بینی بیماران کاندید جراحی تعبیه شانت بستری در بیمارستان کودکان امام حسین(ع) در بازه زمانی 1400-1399

دکتر امینی

دکتر پورمقدس

mosayebibehnoosh8@gmail.com
284 دکتر احمد حیدری فوق تخصصی (گوارش) 1398-1400

بررسی تأثیر گاباپنتین روی امتناع از خوردن در شیرخواران سن 3 تا 6 ماه

دکتر صانعیان heydari.pedres@gmail.com
283 دکتر شیما حمیدی پور فوق تخصصی (نوزادان) 1398-1400

مقایسه دز واحد در برابر 600 واحد روزانه ویتامین D در پیشگیری از استئوپنی نارسی در نوزادان نارس با سن جنینی کمتر و مساوی 32 هفته در مراکز آموزشی درمانی شهیدبهشتی و الزهرا(س) اصفهان در سال های 1400-1399

دکتر برکتین

دکتر بدیعی

shimshimy2005@yahoo.com
282 دکتر فریناز سهرابی

فوق تخصصی

(نوزادان)

1398-1400

مقایسه اثربخشی یگ های احیاگر استاندارد با بگ های احیاگر برای رسیدن به upright سرعت ضربان قلب 100 ضربه در دقیقه و یا Late Preterm بالاتر در نوزادانی که در بدو تولد پز از گام های اولیه مراقبت از نوزاد همچنان ضربان قلب کمتر از 100 دارند

دکتر صادق نیا

دکتر محمدی زاده

frinzsohrabi@yahoo.com
281 دکتر سمیرا سرائیان فوق تخصصی (نوزادان) 1398-1400

مقایسه تأثیر تهویه پرتواتر نسبت به تهویه مکانیکی متداول به عنوان مداخله تنفسی تهاجمی اولیه بر کاهش مدت تهویه مکانیکی در نوزادان پره ترم مبتلا به سندرم زجر تنفسی دچار نارسایی تنفسی

دکتر بدیعی

دکتر صادق نیا

dr.samira.saraeian@gmail.com
280 دکتر الهه گل وردی فوق تخصصی (غدد) 1398-1400

بررسی تأثیر مواجه مادران باردار با آلاینده های هوایی، بر مقدار TSH بندناف نوزادان ترم متولد شده طی بازه زمانی از سال 1398 تا سال 1400 در بیمارتان های شهر اصفهان

دکتر هاشمی پور el.golverdi@gmail.com
279 دکتر اصغر لطفی فوق تخصصی (نوزادان) 1397-1400

بررسی تأثیر اضافه کردن بودزوناید به سورفکتانت بر پیشگیری از بیمار مزمن ریوی در نوزادان نارس کمتر از 30 هفته

دکتر آرمانیان

دکتر ایران پور

dr.asgharlotfi@gmail.com
278 دکتر طیبه محمدی فوق تخصصی (اعصاب) 1398-1400

بررسی اثر بخشی لاکوزوماید بر روی تشنج های مقاوم به درمان به عنوان add on Therapy در کودکان سنین 6 ماه تا 16 سال در بیمارستان تخصصی کودکان حضرت امام حسین (ع) اصفهان در سال 1399

دکتر نصیری

دکتر قضاوی

-
277 دکتر نرگس نواب فر فوق تخصصی (قلب) 1397-1400

بررسی مقایسه ای ضخامت ایتیما مدیا کاروتید و اتساع وابسته به جریان در شریان براکیال در کودکان با بیماری مادرزادی قلبی سیانوتیک و کودکان سالم

دکتر قادریان

دکتر احمدی

nargesnavabfar@yahoo.com
276 دکتر هاجر نورمحمدی فوق تخصصی (قلب) 1397-1400

بررسی مقایسه ای ضخامت ایتیما مدیا کاروتید و اتساع وابسته به جریان در شریان براکیان در کودکان با بیماری مادرزادی قلبی غیرسیانوتیک و کودکان سالم

دکتر احمدی

دکتر قادریان

hnourmohamadi22@gmail.com
275

دکتر مهناز خیری

تخصص

1397-1400

گرد آوری و ثبت اطلاعات استفاده از دستگاه تهویه مکانیکی خانگی دربیماران نیازمند تهویه مکانیکی طولانی مدت بستری شده در بیمارستان کودکان امام حسین(ع) در سال 1398

دکتر رئیسی

دکتر کیوانفر

mhz.kheyri@gmail.com
274

دکتر شیما سعیدی

تخصص

1397-1400

بررسی مقایسه ای لاکسا پلاس باریج و پودر پلی اتیلن گیکول 4000در درمان یبوست  عملکردی در کودکان2 تا 15 سال مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین در سال 98

دکتر خادمیان

دکتر نصری

shimasaeidi9069@yahoo.com
273

دکتر ندا شیروانی

تخصص

1397-1400

 بررسی عوامل خطر ابتلا به اکستراوازیشن های دارویی در کودکان بستری در بخش مراقبت های ویژه  بیمارستان امام حسین (ع) اصفهان

دکتر ابطحی

دکتر امینی

drvnm.padide84@yahoo.com
272 دکتر رعنا صالح تخصص 1397-1400

بررسی پیامدهای میان‌مدت و طولانی‌مدت و فاکتورهای خطر در کودکان 2 ماه تا 15 سال مبتلا به انسفالیت حاد ویروسی بستری در مرکز آموزشی درمانی امام حسین (ع) اصفهان طی سال های 1398 و 1399

دکترحمید رحیمی

دکتر پورمقدس

ranasaleh.medical.university@gmail.com
271 دکتر ملیحه قندهاری تخصص 1397-1400 مقایسه شیوع بیماری مزمن ریه در دو گروه از نوزادان VLBW با درگیری در RDS که به ترتیب، در صورت نیاز به FiO2≥25% با هماتوکریت کمتر از  30% و FiO2≥30% با هماتوکریت کمتر از 25% که در طی هفته اول زندگی تحت RBCT قرار گرفته اند.

دکتر صادق نیا

دکتر برکتین

dr.ghandehari1990@gmail.com
270 دکتر شیما سادات موسوی تخصص 1397-1400 بررسی ارتباط بین سطح روی و منیزیوم خون بندناف و شاخص های آنتروپومتریک نوزادان شهر اصفهان دکتر کلیشادی dr.shimamousavi@gmail.com
269 دکتر ویدا هاشمی تخصص 1397-1400

بررسی فراوانی ابتلا به واکنش های ازدیاد حساسیت درکودکان مصرف کننده داروهای ضد تشنج Antiepileptic drugs(AEDs)

دکتر هاشمی

دکتر هاشمی پور

hashemivida92@yahoo.com
268 دکتر پریسا احدی فوق تخصص (اعصاب) 1397-1399 بررسی مقایسه ای  اثربخشی لوتیراستام  و کاربامازپین در بیماران صرع رولاندیک مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب کودکان بیمارستان امام حسین دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 1397 دکتر نصیری -
267 دکتر فرزانه توکلی فوق تخصص (گوارش) 1397-1399 بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در کودکان مبتلا به ازوفاژیت ائوزینوفیلیک (EOE) مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) اصفهان در سال 98-99

دکتر صانعیان

دکتر خادمیان

farzanehtavakkoli76@gmail.com
266 دکتر آزاده جعفری فوق تخصص (نوزادان) 1397-1399

بررسی تاثیر تجویز کلستروم مادری از راه اوروفارنژیال در روزهای اول تولد بر روی وضعیت ایمنی و عوارض شایع نارسی در نوزادان نارس با سن جنینی کمتر یا مساوی 30 هفته و وزن زمان تولد کمتر یا مساوی 1500 گرم بستری در مراکز آموزشی درمانی الزهرا (س) و شهید بهشتی اصفهان

دکترمحمدی زاده

دکتر برکتین

gaf_azadeh@yahoo.com
265 دکتر سیداسمعیل حسینی فوق تخصص (گوارش) 1397-1399

بررسی اثر رژیم فاقد گندم/ گلوتن در  علایم گوارشی نوجوانان مبتلا به  درد های شکمی فانکشنال مراجعه کننده به درمانگاه های فوق تخصصی گوارش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1398-1399

دکتر نصری

dr.hoseiniy@gmail.com

264 دکتر داود رمضانی نژاد فوق تخصص (قلب) 1396-1399 تعیین و مقایسه‌ ی عملکردبطنراست با استفاده از Speckle Tracking درکودکان قبل و بعد از اصلاح والووپلاستی پولمونری از طریق پوست

دکتر احمدی

دکتر قادریان

ramezani.davood.dr@gmail.com
263 دکتر شیما سرفرازی مقدم فوق تخصص (قلب) 1396-1399 بررسی مقایسه ای عملکرد بطن راست و چپ در کودکان مبتلا به تترالوژی فالوت قبل و بعد از جراحی ترمیمی و گروه کنترل با استفاده از اکوکاردیوگرافی دو بعدی   Speckle tracking

دکتر دهقان

دکتر احمدی

sh.sarfarazi@gmail.com
262 دکتر نوشین میلادی فوق تخصص (نوزادان) 1397-1399 بررسی میزان اثربخشی کافئین بر طول مدت نیاز به اکسیژن در نوزادان پره ترم با وزن ۱۲۵۰-۲۰۰۰گرم با RDS و نیازمند به CPAPدر بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستانهای الزهرا و شهید بهشتی اصفهان دکتر ایران پور nooshin.miladi@yahoo.com
261 دکتر فاطمه نقیبی فرد فوق تخصص (غدد) 1397-1399 بررسی تاثیر مواجه مادران باردار با آلاینده های خانگی و فضای سبز، بر مقدار TSH بند ناف نوزادان متولد شده طی سال های 99-1397 در بیمارستان های الزهرا و بهشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکتر هاشمی پور naghibifardf@gmail.com
260 دکتر گیتی ابراهیمی تخصص 1396-1399 تعیین و مقایسه بهبود علایم بالینی و یافته های پاتولوژیک در کودکان مبتلا به ازوفاژیت ائوزینوفیلیک درمان شده با سین بیوتیک و مقایسه با گروه کنترل در سال 98-99

دکتر مومن

دکتر امینی

giti-ebrahimi88@yahoo.com
259 دکتر اکبر ترکی تخصص 1396-1399 بررسی اثربخشی داروی رمی فنتانیل بر روی درد حین ساکشن اندوتراکئال در بیماران تحت تنفس مکانیکی بستری در بخش مراقبت ویژه کودکان بیمارستان امام حسین اصفهان درسال  1398 دکتر بابایی akbartorki@yahoo.com
258 دکتر محبوبه رضایی تخصص 1396-1399 بررسی ارتباط بین كسر ترشحي ادراري سديم (FENa) و وشاخص های رشد در کودکان مبتلا به سيستيك فيبروزيس(CF)  تحت درمان با Nacl  خوراکی مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) اصفهان در سال 1398

دکتر کیوانفر

دکتر رئیسی

mah.rezaei1979553@yahoo.com
257 دکتر ساره طاهری تخصص 1396-1399 بررسی شواهد کلینیکال تظاهرات عصبی بیماران مبتلا به توبروس اسکلروزیس مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1398 دکتر قضاوی sareht9095@gmail.com
256 دکتر سعیده قائدی تخصص 1396-1399 بررسی مقایسه ای معجون گلقند و پودر پلی اتیلن گیکول 4000در درمان یبوست در بیماران 2 تا 15 سال مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین در سال 98 دکتر نصری ghaedi-saeedeh@yahoo.com
255 دکتر زرینه مهجور تخصص 1396-1399

بررسی مقایسه ای تجویز سوروانتا بوسیله mesh nebulizer و لوله تراشه، در درمان سندرم دیسترس تنفسی، در  نوزادان با سن بارداری (28/07-32/07) هفته در سال 99_98

دکتر صادق نیا mahjoorzarineh@yahoo.com
254 دکتر آتوسا مهران نیا تخصص 1396-1399 بررسی اثر سوکرالفیت موضعی ۴ درصد در درمان پیشگیرانه پری استومال درماتیت در کودکان دارای پرکوتانئوس اندوسکوپیک گاستروستومی

دکتر ابطحی

دکترصانعیان

eng.kh_d@yahoo.com
253 دکتر مهری میرزایی تخصص 1396-1399

گردآوری بیماران،ثبت اطلاعاتو تهیه گزارش سالانه  بیماران مبتلا به بیماری فیبروز کیستیک مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) استان اصفهان در سال 1398

دکتر کیوانفر Dr_mehri_mirzaei@yahoo.com
252 دکتر مریم مهدیه تخصص 1396-1399 بررسی ارتباط آنتی اکسیدان مصرفی با اضافه وزن و چاقی در کودکان و نوجوانان دکتر ورد mari.mahdieh@gmail.com
251 دکتر آذین مؤمنی تخصص 1396-1399 بررسی وضعیت بینایی در هیپوگلایسمی های شدید نوزادی دکتر نصیری azin.momeni67@gmail.com
250 دکتر سمیه جنانی فوق تخصص (گوارش) 1396-1398 بررسی مقایسه ای اثربخشی پروپرانولول و پروپرانولول+ال کارنیتین در درمان بیماران سندرم استفراغ دوره ای

دکتر فاموری

دکتر نصری

somayeh_janani1361@yahoo.com
249 دکتر ندا حسینی فوق تخصص (اعصاب) 1396-1398 بررسی مقایسه ای  اثربخشی کوآنزیمQ10 و آمی تریپتلین در درمان سردردهای میگرنی کودکان مراجعه کننده به درمانگاههای اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 1397 دکتر یقینی neda.8892@yahoo.com
248 دکتر نجمه حسن قلیایی فوق تخصص (نوزادان) 1396-1398 بررسی ارزش تشخیصی CRP بزاقی و اینترلوکین 18 بزاقی در سپسیس نوزادی در نوزادان با سن جنینی 32 هفته و بالاتر بستری در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان در سال 1397

دکتر برکتین

دکتر محمدی زاده

nghaliaei@gmail.com
247 دکتر لیلا خلیلیان فوق تخصص (گوارش) 1396-1398 بررسی اثربخشی قرص ال کارنیتین دردرمان کبد چرب غیرالکلی  (NAFLD)دربیماران5تا15 سال مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) اصفهان درسال97-98

دکتر صانعیان

دکتر خادمیان

-
246 دکتر افسانه شیرانی فوق تخصص (نوزادان) 1396-1398 مقایسه چرخه خواب وبیداری در نوزادان 28 تا 32 هفته بارداری، تحت حمایت تنفسی nCPAP و NIPPV دکتر صادق نیا afsaneh_shirani@yahoo.com
245 دکتر علی صادقی فوق تخصص (قلب) 1395-1398 تعیین و مقایسه عملکرد بطن راست و چپ با استفاده از Speckle Tracking درکودکان قبل و بعد از بستنAtrial Septal Defect از راه پوست

دکتر قتدریان

دکتر دهقان

dr.lotfabadi@yahoo.com
244 دکتر محمدمهدی صالحی فوق تخصص (اعصاب) 1396-1398 بررسی مقایسه ای تاثیر لواتیراستام و پیراستام بر ریسه شدید در کودکان 6 ماه تا 6 سال، یک کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی دکتر قضاوی -
243 دکتر بیتا علی مردانی فوق تخصص (غدد) 1396-1398

بررسی ارتباط هورمون های تیروئید مادر و جنین با رشد جنین:مطالعه کوهورت تولد اصفهان

دکتر هاشمی پور balimardani@yahoo.com
242 دکتر مینا احمدی تخصص 1395-1398 بررسی بیومارکرهای Kidney Injury Molecule-1 (KIM-1)  و سیستاتین C و مقایسه آن با کراتینین در نوزادان آسفیکسی مبتلا به نارسایی کلیه در بیمارستان الزهرا س و شهید بهشتی در سال 1396-1397

دکترمهرکش

دکتر برکتین

mina.ahmadi65@yahoo.com
241 دکتر امیر بنازاده تخصص 1395-1398 بررسی و مقایسه تاثیر استامینوفن خوراکی با ایبوپروفن خوراکی در بسته شدن مجرای بازشریانی در نوزادان نارس با سن جنینی 32 هفته و کمتر نیازمند درمان در بیمارستان الزهرا (س) و شهیدبهشتی

دکتر قادریان

دکتر برکتین

-
240 دکتر سارا خواهشی تخصص 1395-1398 بررسی ارتباط بین  سطح آندروژن هاو ریسک فاکتورهای کاردیوواسکولار در کودکان و نوجوانان مبتلا به هیپرپلازی مادر زادی آدرنال  مراجعه کننده به درمانگاه امام حسین در سال 97-98

دکتر هاشمی

دکتر مستوفی زاده

masoudvarzesb92@gmail.com
239 دکتر مرجانه شکرانی تخصص 1395-1398 تعیین ارتباط بین سطح  کالپروتکتین مدفوع با تحمل تغذیه در نوزادان پره ترم بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی سالهای 98-97

دکتر اردستانی

دکتر نصری

-
238 دکتر علیرضا فاضلی تخصص 1395-1398 بررسی مقایسه ای کارایی درمان ترکیبی دفراسیروکس(اسورال)و دفریپرون با دفروکسامین و دفریپرون در کاهش بار آهن بیماران تالاسمی ماژور و اینترمدیای وابسته به تزریق خون  مراجعه کننده به درمانگاه تالاسمی بیمارستان امید شهر اصفهان

دکتر قنوات

دکتررئیسی

-
237 دکتر ویدا مؤذنی تخصص 1395-1398 بررسی تاثیر مصرف پروبیوتیک­ها (Lactobacillus reuteri) درانتهای بارداری در کاهش کولیک شیرخواری دکتر پورمیرزایی w.moazani65@gmail.com
236 دکتر لعیا امینی تخصص 1394-1398 بررسی اثرالکارنیتین در مقایسه با پروپرانولول بر پیشگیری از بروز حملات میگرن در بیماران مبتلا به میگرن دکتر یقینی layaamini66@yahoo.com
235 دکتر مریم بزرگزاد تخصص 1394-1398 بررسی ارتباط هایپرکلسیوريوهای پراوریکوزوري با دردهاي شکمی عملکردي در کودکان شهر اصفهان

دکتر نصری

دکتر صانعیان

-
234 دکتر محدثه سادات بهشتی نژاد تخصص 1394-1398 بررسي مقايسه اي سطح سرمي 25 هيدروكسي ويتامين D بر نوزادان نارس مبتلا به ديسترس تنفسي با نوزادان سالم

دکتر اردستانی

دکتر هاشمی

m.beheshty.99@gmail.com
233 دکتر هانیه بصیرکازرونی تخصص 1394-1398 ارزش پیش گویی کننده موارد آسیب کلیوی حاد با استفاده از نشانگرهای بتا 2 میکروگلوبولین و NAG به دنبال تزریق کربوپلاتین و ایفسفاماید در کودکان مبتلا به سرطان در بیمارستان سیدالشهدا(ع) اصفهان در سال 96-97

دکتر معافی

دکتر مریخی

hany_med1384@yahoo.com
232 دکتر مریم خلیلیان تخصص 1393-1398 بررسي ارتباط بین حداقل بیماری باقیمانده پایان اینداکشن با ریسکفاکتورهای مختلف در بیماران مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد دکتر یوسفیان -
231 دکتر سوسن داریس تخصص 1394-1398 بررسی كسرترشحي ادراري سديم (FENa) در بيماران سيستيك فيبروزيز(CF)  تحت درمان با Nacl خوراکی مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) اصفهان در سال 1396

دکتر کیوانفر

دکتر رئیسی

-
230 دکتر شادی سالک تخصص 1394-1398 بررسي ارتباط بین اجزای رژیم غذایی مادر در دوران بارداری و شیردهی با دیابت نوع 1 در کودکان: مرور نظام مند شواهد حاصل از مطالعات مشاهده ای دکتر هاشمی پور -
229 دکتر فریناز سهرابی تخصص 1394-1398 بررسی و مقایسه اثر سین بیوتیک ها و دایمتیکون در درمان کولیک شیرخواری در نوزادان ترم شیرمادرخوار مراجعه کننده به کلینیک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

دکتر برکتین

دکتر کلیشادی

-
228 دکتر زهرا صالحی تخصص 1394-1398 بررسی نوع مخاط ناحیه کاردیای معده و ارتباط آن با بیماری ریفلاکس در کودکان زیر 6 سال در شهر اصفهان دکتر نصری -
227 دکتر مولود قنبریان تخصص 1394-1398 بررسی دانش و عملکرد والدین در مورد عملیات احیاء پایه نوزاد و کودک قبل و بعد از آموزش اصول پایه احیاء منطبق برآخرین دستورالعمل انجمن قلب آمریکا به دو روش آموزش از طریق DVD اموزشی و مدل Peyton در آموزش پروسیجرها دکتر سعیدی -
226 دکتر مژگان گلی تخصص 1394-1398 بررسی مقایسه ای تاثیر استفاده از پروبیوتیک همراه با پره بیوتیک در برابراستفاده از پروبیوتیک به تنهایی و دارونما در پیشگیری از اسهال مرتبط با مصرف آنتی بیوتیک در کودکان بستری در بیمارستان امام حسین در شهر اصفهان در سال 96

دکتر عمادالاسلامی

دکتر رحیمی

-
225 دکتر فهیمه محب محمدی تخصص 1394-1398 تاثیر یک برنامه تمرینی ترکیبی ( HIITوMRT) و توصیه های تغذیه ای بر پروفایل چربی،ترکیب بدن و کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان چاق دکتر احمدی -
224 دکتر آذر میرزایی تخصص 1394-1398 بررسی سطح ویتامینD در موارد جدید و عود بدخیمی های کودکان شهر اصفهان

دکتر ن رئیسی

دکتر معافی

-
223 دکتر آزاده سادات میرزاده تخصص 1394-1398 ارزيابي تكامل شيرخواران با گسترش خوش خیم فضاهای ساب آراکنویید مراجعه كننده به درمانگاه هاي مغز و اعصاب كودكان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال های 90-95 براساس از مون غربالگری تکاملی دنور

دکتر مدیحی

دکتر نصیری

-
222 دكتر غلامرضا جلودار فوق تخصص (اعصاب) 1395-1397 بررسی مقایسه ای  اثربخشی لوتیراستام و آمیتریپتلین در درمان میگرن کودکان مراجعه کننده به درمانگاه های اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 1396 دکتر قضاوی jelodar.reza@yahoo.com
221 دکتر نازنین زیبانژاد فلوشیپ PICU 1396-1397

تعيين پروتكل درماني پنوموني مرتبط با ونتيلاتور در بيمارستان امام حسين(ع) براساس تست هاي حساسيت ميكروبي بخش مراقبت ويژه اطفال مركز در سال 1397

دکتر کیوانفر

دکتر رئیسی

zibanejadn@gmail.com
220 دکتر محسن حسین زاده فوق تخصص (قلب) 1393-1397 مقایسه اثر درمانی و عوارض جانبی قرص تادالافیل و سیلدنافیل در شیرخواران مبتلا به پرفشاری شریان ریه ناشی از  شنت چپ به راست، بعداز جراحی ترمیم کامل نقایص مادرزادی قلب دکتر صبری -
219 دکتر عاطفه صادقی زاده فلوشیپ PICU 1396-1397 بررسی اثر یک پروتکل به صورت ارزیابی معیارهای آمادگی جداسازی از لوله تراشه وانجام تست تنفس خودبه خود روزانه برطول مدت تهویه مکانیکی وجداسازی ناموفق ازلوله تراشه:یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده

دکتر کیوانفر

دکتر رئیسی

a.sadeghizadeh@gmail.com
218 دكتر احمدرضا عابدي فوق تخصص (نوزادان) 1395-1397 مقایسه اثر روش درمانی تهویه مکانیکی با فرکانس بالا از راه بینی (NHFV) ونازالCPAP در نوزادان مبتلا به سندرم زجرتنفسی

دکتر ایران پور

دکتر آرمانیان

-
217 دكتر مهشيد قيدرلو فوق تخصص (غدد) 1395-1397 بررسي ارتباط بين مواجهه با اورگانو كلرين ها (organochlorines) در دوره پره ناتال با عملكرد تيروئيد در نوزادان: يك مطالعه مرور منظم دکتر هاشمی پور mahshidgheidarloo@gmail.com
216 دكتر راضيه معظمي گودزي فوق تخصص (نوزادان) 1395-1397 بررسی اثر سالبوتامول اینتراتراکئال همراه باسورفاکتانت در بهبود بالینی نوزادان با سندرم زجر تنفسیبا سن حاملگی کمتر از 34 هفته و 7 روز و وزن تولد بیشتر از 1000 گرم در بیمارستان شهیدبهشتی و الزهرا(س) اصفهان از فروردین تا اسفند 96

دکتر بدیعی

دکتر صادق نیا

dr.goudarzi1984@gmail.com
215 دكتر مهرناز معيني فوق تخصص (نوزادان) 1395-1397 بررسی مقایسه ای کاربرد توأم Sustained Inflation(SI) و nCPAP با nCPAP به تنهایی در بهبود وضعیت تنفسی نوزادان نارس با سن حاملگی 28 تا  33 هفته و وزن تولد مساوی یا بیشتر از 1000 گرم متولد شده در مراکز آموزشی درمانی الزهرا(س) و شهید بهشتی اصفهان

دکتر محمدی زاده

دکتر برکتین

dr.mehrnaz.moeini@gmail.com
214 دکتر مائده مجیدی نژاد فوق تخصص (اعصاب) 1395-1397 بررسی مقایسه ای  نمرات تست تکاملی Bayley شیرخواران 6 ماهه مبتلا به خونریزی داخل بطنی (IVH) گرید I و II نوزادی با نوزاد سالم

دکتر یقینی

دکتر اردستانی

-
213 دكتر اردلان ابراهيمي تخصص 1393-1397 بررسی سطح کالپروتکتین مدفوع به روش غیرتهاجمی در نوزادان با وزن کمتر از 1500 گرم مشکوک به انتروکولیت نکروزان

دکتر برکتین

دکتر صانعیان

-
212 دكتر نرگس انصاري تخصص 1393-1397 بررسی نقش عفونت هلیکوباکترپیلوری در اختلال عملکرد اندوتلیوم کودکان مبتلا و غیر مبتلا به این عفونت

دکتر پورمقدس

دکتر صانعیان

-
211 دكتر عنايت ا... پورابراهيم تخصص 1393-1397 بررسی مقایسه ای اتانولل اکبا آنتی بیوتیک لاک در کودکان Access همودیالیز بیمارستان امام حسین (ع) اصفهان در سال 1395 دکتر مریخی -
210 دكتر نيروانا تواهن تخصص 1393-1397 بررسی مقایسه ای سطح سرم یویتامینD در کودکان مبتلا به عفونت دستگاه تنفسی تحتانی با کودکان غیر مبتلا و ارتباط شدت عفونت با سطح سرمی ویتامینD بیماران در مراکز آموزشی درمانی کودکان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی سال های 1395 و 1396

دکتر رحیمی

دکتر پورمقدس

nirvana_tavahen@yahoo.com
209 دكتر فروغ درخشاني تخصص 1393-1397 بررسی اختلالات الکترولیتی و علائم بالینی وابسته در بیماران مصرف کننده داروهای مهارکننده پمپ پروتون مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان امام حسین درسال 1396-1395 دکتر فاموری dr.f.derakhshani@gmail.com
208 دكتر رز سلطاني تخصص 1393-1397 بررسی اثربخشی دیازپام اورال در پیشگیری از تکرار تب و تشنج بدنبال تزریق واکسن سیاه سرفه در کودکان در شهر اصفهان دکتر قضاوی -
207 دكتر بيژن قائدشرفي تخصص 1393-1397 بررسی ارتباط میانگین حجم متوسط پلاکتی با میانگین ضخامت انتیمامدیای کاروتید و اندکسهای قلبی در کودکان با نارسایی انتهایی کلیه

دکتر قیصری

دکتر دهقان

-
206 دكتر گلاره كياني تخصص 1393-1397 بررسی توزیع فراوانی، تعیین نوع نقص ایمنی و پیگیری کودکان مبتلا به عفونت منتشر ناشی از واکسن ب ث ژ و کودکان مبتلا به استئومیلیت ناشی از واکسن ب ث ژ از سال 1384 تا 1395 در استان اصفهان

دکتر رحیمی

دکتر پورمقدس

goli2291@yahoo.com
205 دكتر مجتبي منتصري تخصص 1393-1397 بررسی اثربخشی تجویز استامینوفن در مقایسه با بروفن در بستن مجرای شریانی باز در نوزادان پره ترم متولدشده در بیمارستان های الزهرا(س) و شهیدبهشتی اصفهان

دکتر قادریان

دکتر آرمانیان

-
204 دكتر اشرف سادات موسوي تخصص 1393-1397 بررسی تاثیر اریترومایسین خوراکی با دوز بالا در درمان عدم تحمل تغذیه در نوزادان پره ترم

دکتر آرمانیان

دکتر محمدی زاده

-
203 دكتر مهدي پروانه فوق تخصص (نوزادان) 1394-1396 مقايسه اثردرماني روش استفاده ازکانولای بيني بافلوی بالای هوای گرم و مرطوب (HHHFNC) و استفاده از تهويه مکانيکي از راه بيني) NIMV نوزادان نارس کمتر از SDR (به عنوان درمان اوليه 1500 گرم بستری شده در بيمارستان های الزهرا و شهيدبهشتي اصفهان

دکتر آرمانیان

دکتر ایران پور

-
202 دكتر لادن سلامتي فوق تخصص (نوزادان) 1394-1396 مقایسه تاثیر هپارین با دوز بالا و هپارین با دوز پایین به کار رفته در کاتتر های مرکزی گذاشته شده از رگ محیطی در نوزادان با وزن کمتر از 1500 گرم

دکتر برکتین

دکتر آرمانیان

ladan_salamaty@yahoo.com
201 دکتر پیام سامعی فوق تخصص (غدد) 1394-1396 بررسی عوامل خطر كم كاري مادرزادي تيروييد نوزادان : یک مرور سیستماتیک

دکتر هاشمی پور

دکتر کلیشادی

-
200 دكتر محمد شجاع فوق تخصص (قلب) 1393-1396 ارزیابی نتیجه اصلاح دریچه پولمونر به روش monocusp پس از یک سال در بیماران مبتلا به تترالوژی فالوت دکتر صبری -
199 دكتر بهزاد كورنگ بهشتي تخصص 1392-1396 تاثیر بودزناید استنشاقی در پیشگیری از بروزبیماری مزمن ریوی در نوزادان مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی با سن بارداری کمتر از 28 هفته

دکتر صادق نیا

دکترمحمدی زاده

-
198 دكتر شراره بابايي فلوشيپ PICU 1394-1395 مقايسه اندكسهاي وريد اجوف تحتاني و اندكسهاي TDIبطن راست در سونواكوكارديوگرافي بر بالين و فشار وريد مركـزي در ارزيـابي حجم داخل عروقي در بيماران بستري در بخش ICUبيمارستان مركز طبي كودكان در سال 1395 دکتر م رئیسی sharareh.ba@gmail.com
197 دكتر مهتاب رفاهي فوق تخصص (نوزادان) 1393-1395 مقایـــسه کاربــردی فشار مداوم متسع کننده راه هوایی با استفاده از  ونتـــیلاتور بـا مکانیزمElectronic Feedback Pressure Control Constant flow nasal-CPAP در مقایسه با ونتیـــلاتور بــا مکانیزمPressure Limited Constant flow nasal-CPAP در درمان سندرم دیسترس تنفسی، در نوزادان با وزن 1000 گرم

دکتر صادق نیا

دکترمحمدی زاده

-
196 دكتر حامد زندي فوق تخصص (نوزادان) 1393-1395

بررسي مقايسه اي آتروپين با آتروپين – میدازولام بعنوان پيش دارو در لوله گذاري داخل تراشه نوزادان نارس زير 37 هفته مبتلا به RDS نيازمند به INSURE

دکتر بدیعی

دکتر برکتین

zandi878@gmail.com
195 دكتر پيام سبحاني فوق تخصص (غدد) 1393-1395 Relationship between urinary metabolites of polycyclic aromatic hydrocarbons and thyroid hormone levels among children and adolecents in isfahan دکتر هاشمی پور -
194 دكتر سراج الدين عارف نيا فوق تخصص (غدد) 1393-1395 نقش آلاينده هاي محيطي(آب،هوا و خاك) در بروز هيپوتيروئيدي مادرزادي در استان اصفهان از شهريور 88 تا اسفند 93 دکتر هاشمی پور -
193 دكتر غفور غفاري فوق تخصص (قلب) 1392-1395 بررسی تاثيرمصرف طولاني مدت ويتامين c بر عملكرد اندوتليال در بيماريهاي درگيركننده عروق (دیابت ،نارسايي مزمن کلیوی) دکتر صبری -
192 دكتر زهرا آقايي تخصص 1392-1395 بررسي اثر سيلدنافيل بر ميزان الاستاز خلط و معيارهاي اسپيرومتري در مبتلايان به CF بالاتر از 8 سال

دکتر م رئیسی

دکتر مدرسی

Zahraa.aghaee@gmail.com
191 دكتر نرگس افكنده تخصص 1392-1395 مقایسه اثر سالین هیپرتونیک با غلظت های 3 ، 5 و 7 درصد  در درمان برونشیولیت حاد

دکتر م رئیسی

دکتر خادمیان

n.afkande@gmail.com
190 دكتر نيلوفر اميني تخصص 1392-1395 ارزیابی نتایج تست های آلرژی غذایی و استنشاقی در کودکان مبتلا به ازوفاژیت ائوزینوفیلیک در شهر اصفهان

دکتر مومن

دکتر صانعیان

Nilufar.amini@yahoo.com
189 دكتر زهرا باقريان تخصص 1391-1395 بررسي مقايسه اي اثر داروهاي توپيرامات و آمي تريپتيلين در پروفيلاکسي سندرم استفراغ روده اي (Cyclic Vomiting Syndrome) در کودکان دکتر یقینی zahra_bagherianm@yahoo.com
188 دكتر آزاده جعفري تخصص 1392-1395 بررسی تاثیر  دیازپام با دوز کم در درمان کودکان مبتلا به بروکسیسم در اصفهان در سال 94-1393

دکتر خادمیان

دکتر مصطفوی

gaf_azadeh@yahoo.com
187 دكتر فاطمه راستگو تخصص 1392-1395 بررسی اثربخشی داروی لوتیراستام بر درمان لکنت زبان کودکان دکتر قضاوی -
186 دكتر مرضيه زماني تخصص 1392-1395 بررسی مقایسه ای تاثیر NIPPV و nCPAP بر اکسیمتری موضعی مغزی در نوزادان نارس با وزن کمتر از 1500 گرم

دکتر صادق نیا

دکتر بدیعی

Marziehzamani56@gmail.com
185 دكتر سارا سرائيان تخصص 1392-1395 بررسی اثر روغن ماهی(fish oil)  بر سطح اینترفرون گاما در شیر مادران آتوپیک در شهر اصفهان

دکتر مومن

دکتر کلیشادی

Sara_saraeian@yahoo.com
184 دكتر سميرا سرائيان تخصص 1392-1395 بررسی تاثیر ویتامین E در پیشگیری از خونریزی داخل بطنی در نوزادان نارس مساوی و کمتر از 1200 گرم

دکتر برکتین

دکتر آرمانیان

Dr.samira.saraeian@gmail.com
183 دكتر محبوبه صابري تخصص 1392-1395 بررسی ارتباط سطح کنترل بیماری دیابت و شدت بیماری آسم در بیماران دیابتی مبتلا به آسم کمتر از 18 ساله مراجعه کننده به درمانگاه های غدد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1393-1395

دکتر مستوفی زاده

دکتر مومن

drmsaberi@yahoo.com
182 دكتر مژده ضيايي تخصص 1392-1395 بررسي ذخائر اهن بدن درکودکان مبتلا به لوسمي لنفوييدي حاد

دکتر معافی

دکتر ن رئیسی

Mozhdeh3181@yahoo.com
181 دكتر اكبر عظيمي تخصص 1391-1395 بررسی اثرات درمانی پیراستام بر حملا ت ریسه در کودکان

دکتر نصیری

دکتر سعدی نژاد

Azimi.akbar92@yahoo.com
180 دكتر نرگس علي خاصي تخصص 1392-1395 مقایسه میزان عود مغزی و ضریب هوشی کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد درمان شده با دو روش اینتراتکال تک دارویی و سه دارویی

دکتر ن رئیسی

دکتر معافی

nargesalikhasi@yahoo.com
179 دكتر صفورا فراست تخصص 1392-1395 بررسی اثرLivergol  در پیشگیری از عوارض کبدی  و قلبی در کودکان مبتلا به لوسمی تحت درمان کموتراپی مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهدا (ع)اصفهان

دکتر قادریان

دکتر ن رئیسی

Mi66827@yahoo.com
178 دكتر مريم كچويي تخصص 1392-1395 بررسی  پاسخ به درمان با توجه به علل زمینه ای دربیماران با اسپاسم شیرخواران مراجعه کننده به کلینیک نورولوژی کودکان

دکتر نصیری

دکتر کرمانی

kachouei@edc.mui.ac.ir
177 دكتر پگاه كريميان تخصص 1392-1395 بررسي شیوع عفونت سیتومگالو ویروس مادرزادی در نوزادان شهر اصفهان و پیگیری یک ساله علایم بالینی و عوارض در مبتلايان به عفونت بدون علامت

دکتر رحیمی

دکتر محمدی زاده

Karimian.pegah@gmail.com
176 دكتر بهار دهقان فوق تخصص (قلب) 1391-1394

Neurally mediated syncope: Is it really an endothelial dysfunction

دکتر صبری dr.bahardehghan@gmail.com
175 دكتر علي زلفي گل فوق تخصص (قلب) 1391-1394 بررسی اثرقرص تادالافیل بر روی نشانه های عملکرد بطنی در اکو کاردیوگرافی، عملکرد اندوتلیوم و فعالیت بدنی بیماران مبتلا به بطن منفردبعد ازعمل فونتان دکتر صبری -
174 دكتر شيما صالحي فوق تخصص (نوزادان) 1392-1394 مقايسه اثركانول بيني باجريان بالا (High-Flow Nasal Cannula)با NIMV  بيني در درمان نوزادان مبتلا به سندرم ديسترس تنفسي

دکتر ایران پور

دکتر صادق نیا

-
173 دكتر رضا نجفي فوق تخصص (غدد) 1392-1394 یافته های دموگرافیک ،خصوصیات بالینی وپاسخ به درمان درکودکان با بیماریهای متابولیک ارثی مادرزادی در استان اصفهان از سال 1386-1392 دکتر هاشمی پور -
172 ناهيد اصلاني تخصص 1391-1394 بررسی  تاثیر  ال کارنیتین برپیشگیری از آسیب کلیوی  در پیلونفریت حاد کودکان دکتر قیصری Nahidaslani51@gmail.com
171 ندا حسيني تخصص 1391-1394 بررسی تاثیرپوشاندن سر در پیشگیری از هیپوکلسمی ناشی از فوتوتراپی درنوزادانترم مبتلا به زردی

دکتر برکتین

دکتر بدیعی

Neda.hosseini12@gmail.com
170 شيواسادات خليفه سلطاني تخصص 1391-1394 بررسی عملکرد اندوتليوم در بيماران مبتلا به سنکوپ به واسطه سیستم عصبی ومیگرن ارجاعي به بيمارستان­های شهید چمران و کودکان امام حسین (ع) در سال1393 دکتر صبری

Shiva8289@yahoo.com

169 دكتر نازنين زيبانژاد تخصص 1391-1394 بررسی و مقایسه اثر رژیم هایپوآلرژن و تجویز رانیتیدین در درمان بیماری ریفلاکس گاستروازوفاژیال در شیرخواران یکماه تا یکسال دکتر فاموری Zibanejad_Nazanin@yahoo.com
168 دكتر اعظم سراجان تخصص 1391-1394 بررسی اثرات درمانی ACTH در بیماران با تشنجات مقاوم به درمان دکتر نصیری azamsarajan@yahoo.com
167 دكتر زينب شريعت تخصص 1391-1394 بررسی تاثیر پروبیوتیک ها در درمان بیماری کبد چرب غیر الکلی در کودکان و نوجوانان 10 تا 18 سال

دکتر فاموری

دکتر کلیشادی

zshariat@yahoo.com
166 دكتر الهه شيراني تخصص 1390-1394 بررسی تأثیر افزودن الیگوساکارید های خنثی به شیر مادر در نوزادان نارس VLBW بستری شده در بیمارستان های الزهرا(س) و شهید بهشتی اصفهان در کاهش بروز عفونت های ادراری

دکتر آرمانیان

دکتر صانعیان

Shirani_elahe@yahoo.com
165 دكتر فائزه صفوي فر تخصص 1391-1394 بررسی  و مقايسه تاثير سربرولایزین بر عملکرد حرکتی بیماران با فلج مغزی مراجعه کننده به کلینیک مغز واعصاب کودکان در دو گروه شاهد و مورد در سال1392 دکتر نصیری safavifar@yahoo.com
164 دكتر الهه ضيايي تخصص 1391-1394 بررسی اثر تجویز مکمل ویتامین دی بر تعداد دوره های عفونت ادراری در کودکان مبتلا به عفونت ادراری راجعه دکتر مریخی e.ziaei64@yahoo.com
163 دكتر ايمان فقيهيان تخصص 1390-1394 بررسی تاثیر کافئین در پیشگیری ازبروز آپنه در نوزادان نارس و با وزن کمتر از 1200 گرم

دکتر آرمانیان

دکتر ایران پور

efaghihian@yahoo.com
162 دكتر طاهره نجفي تخصص 1391-1394 بررسی تفاوت در میکروارگانیسم های دهان ، میزان پوسیدگی دندان ، میزان پریودنتیت ،  و سطح CRP بزاق کودکان مبتلا به بیماری های مادرزادی قلبی  و کودکان سالم شش تا دوازده سال دکتر پورمقدس Mnajafi1388@yahoo.com
161 دكتر قباد حيدري فوق تخصص (نوزادان) 1391-1393 مقایسه تاثیر درمانی استفاده از تهویه مکانیکی از راه بینی (NIMV) با اعمال فشار مثبت به راههای هوایی از راه بینی (NCPAP) به عنوان درمان اولیه RDS نوزادان نارس کمتر از 1500 گرم بستری شده در بیمارستان های الزهرا (س) و شهید بهشتی اصفهان

دکتر آرمانیان

دکتر بدیعی

-
160 دكتر رويا چوپاني فوق تخصص (نوزادان) 1391-1393 بررسی مقایسه ای دو روش جدا سازی کامل ناگهانی و جدا سازی تدریجی نوزادان نارس از فشار مثبت مداوم راه های هوایی دریافتی از راه بینی در 89مراکز آموزشی درمانی الزهرا (س) و شهید بهشتی اصفهان

دکتر محمدی زاده

دکتر بدیعی

royachoopani51@gmail.com
159 دكتر علي مظاهري فوق تخصص (غدد) 1391-1393 بررسی موتاسیون ژن Kiss1 در کودکان با بلوغ زودرس در در شهر اصفهان در سال 1392 دکتر هاشمی پور -
158 دكتر اسفنديار نجفي توانا فوق تخصص (قلب) 1390-1393 بررسی تأثیر ویتامین C بر عملکرد آندوتلیال در بیماری های درگیر کننده عروق(دیابت،کاوازاکی،بیماری مزمن کلیوی) دکتر صبری -
157 دكتر عليرضا آريانا تخصص 1390-1393 بررسی پیامد های نورولوژیک ((neurological outcome در بیماران دچار استروک حاد شریانی دکتر نصیری arianaalireza@yahoo.com
156 دكتر رها افقري تخصص 1390-1393 بررسی تأثیر آمینوفیلین در پیشگیری از بروز آپنه در نوزادان نارس و با وزن کمتر ازgr 1200 دکتر آرمانیان rahaafghari@gmail.com
155 دكتر زهرا پورمقدس تخصص 1390-1393 بررسي اثر سيتالوپرام،مبورين،پروبيوتيك در درد شكمي عملكردي كودكان 12-6 سال دکتر صانعیان zahrapormoghadas@yahoo.com
154 دكتر نجمه حسن قليايي تخصص 1390-1393 بررسی سطح سرب،کادیوم ارسنیک شیر مادر در بدو تولد و 2 ماهگی پس از مصرف عناب در نمونه منتخب مادران شیرده در مقایسه با گروه شاهد در شهر اصفهان در سال 1391 دکتر کلیشادی Najmaeh2791@yahoo.com
153 دكتر مريم حسين زاده تخصص 1390-1393 بررسی تعیین تأثیر افزودن الیگوساکارید های خنثی به شیر مادر در نوزادان نارس کمتر از 1500 گرم بستری شده در بیمارستان های الزهرا(س) و شهید بهشتی اصفهان در کاهش بروز Supected NEC دکتر آرمانیان Dr_mhosseinzadeh@yahoo.com
152 دكتر عليرضا عشقي تخصص 1390-1393 موفقيت در جداسازي نوزادان مبتلا به  RDSدر روش معمولي و HHFNC در نوزادان بستري در بيمارستان الزهراء و شهيد بهشتي دکتر بدیعی Ali_php203@yahoo.com
151 دكتر ندا فرهنگ پژوه تخصص 1390-1393 بررسی عوامل موثر بر بی اشتهایی و فراوانی مصرف مکمل روی در کودکان سنین پیش دبستانی مراجعه کننده به درمانگاههای اطفال وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1392 و بررسی تاثیر مکمل روی در درمانبي اشتهايي

دکتر کلیشادی

دکتر خادمیان

fpneda@yahoo.com
150 دكتر مریم كارگر تخصص 1390-1393 کارآزمایی بالینی تصادفی شده موازی در مورد تاثیر پوست میوه لیمو ترشاجزای سندروم متابولیک و شاخص های اختلال عملکرد اندوتلیوم در کودکان  و نوجوانان 9 تا 18 ساله دارای اضافه وزن

دکتر هاشمی پور

دکتر کلیشادی

Maryamkarghar9@yahoo.com
149 دكتر مهرناز معيني تخصص 1390-1393 کارآزمایی بالینی تصادفی شده موازی در مورد تاثیر پوست میوه نارنج بر  اجزای سندروم متابولیک و شاخص های اختلال عملکرد اندوتلیوم در کودکان  و نوجوانان 9 تا 18 ساله دارای اضافه وزن

دکتر کلیشادی

دکتر هاشمی پور

Dr.mehrnaz.moeini@gmail.com
148 دكتر مريم هرندآور تخصص 1390-1393 بررسی اپیدمیوژنتیک ژن های NPHP در بیماران مبتلا به نفرونوفتیزیس ساکن جزیره قشم دکتر قیصری haranavar@gmail.com
147 دكتر نويد دانايي فوق تخصص (نوزادان) 1390-1392 مقایسه تاثیر N-BiPAP و SiPAP در درمان نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی ،با وزن کمتر از 1500 گرم دکتر صادق نیا -
146 دكتر هومن داريوشي فوق تخصص (قلب) 1389-1392 بررسي عملکرد عروقي در بيماري هاي قلبي مادرزادي سيانوتيک ترميم شده در مقايسه با گروه شاهد دکتر صبری -
145 دكتر محمود قاسمي فوق تخصص (غدد) 1390-1392 بررسي اتيولوژي كم كاري مادرزادي تيروئيد در استان اصفهان دکتر هاشمی پور -
144 دكتر اعظم قهساره اردستاني فوق تخصص (نوزادان) 1390-1392 بررسی مقایسه‌ای تاثیر تجویز سورفاکتانت از راه لوله‌گذاری داخل نای و از طریق کاتتر ظریف (لوله تغذیه) داخل نای در درمان نوزادان نارس مبتلا به سندرم دسیترس تنفسی

دکتر محمدی زاده

دکتر صادق نیا

dr_azam_ghehsare@yahoo.com
143 دكتر بابك نكويي فوق تخصص (نوزادان) 1390-1392 بررسي  مقايسه اي تأثير تهويه مكانيكي غير تهاجمي به روش NIPPV با تهويه مكانيكي مرسوم در نوزادان دچار نارسائي تنفسی  در بيمارستان هاي الزهرا (س) و شهيد بهشتي اصفهان

دکتر محمدی زاده

دکتر بدیعی

-
142 دكتر پريسا ايرواني تخصص 1389-1392 بررسی مقایسه ای اختلالات متابولیسم کلسیم در کودکان و نوجوانان بهبود یافته از ALL و گروه کنترل دکتر ن رئیسی iravaniparisa@gmail.com
141 دكتر زهرا پارساپور تخصص 1389-1392 بررسی ارزش تشخیصی لاکتوفرین ادراری در مقایسه با کشت ادرار در کودکان مبتلا به عفونت ادراری

دکتر مریخی

دکتر مدیحی

zahraparsapoor@yahoo.com
140 دكتر مژگان تنهايي تخصص 1389-1392 بررسی مقایسه تجویز سورفکتانت از طریق i-gel و از طریق لوله تراشه در درمان دیسترس تنفسی در نوزادان با وزن بیش از 2000  گرم دکتر صادق نیا -
139 دكتر زهرا رضايي تخصص 1389-1392 تعیین ارتباط سطح سرمی NGAL با کارکرد کلیه و میزان دفع پروتئین در بیماران مبتلا به سندرم نفروتیک و مقایسه با گروه کنترل دکتر قیصری -
138 دكتر نرگس زارع تخصص 1389-1392 بررسی ارتباط بین میزان مصرف نمک و فشار خون در کودکان 10-2 ساله شهر اصفهان در سال 1390

دکتر کلیشادی

دکتر قیصری

n.zare132@gmail.com
137 دكتر فائزه شريفي تخصص 1389-1392 بررسی ارتباط سطح آلاینده های هوا با سطح استرس اکسیداتیو خون بند ناف

دکتر کلیشادی

دکتر مدرسی

-
136 دكتر اميرمحمد شاه كرمي تخصص 1388-1392 - - -
135 دكتر عاطفه صادقي زاده تخصص 1389-1392 بررسی ژنوتیپ و نئوتیت کودکان مبتلا به هیپرانسولینولیت دکتر هاشمی پور a.sadeghizadeh@gmail.com
134 دكتر حسن طلاكش تخصص 1389-1392 ارزیابی دو سیستم جهت برقراری (Flow Nasal Canula (HHHFNC Heated Humidified High)) در نوزادان نارس با وزن بین 1000 گرم تا 1500 گرم در طی مرحله بهبودی از سندرم دیسترس نوزادان دکتر صادق نیا -
133 دكتر فرشته كدخدايي تخصص 1388-1392 - - -
132 دکتر مهران کارگر تخصص 1388-1392 بررسی  و مقايسه تاثير سیتیکولین بر عملکرد حرکتی بیماران با فلج مغزی مراجعه کننده به کلینیک مغز واعصاب کودکان  در دو گروه شاهد و مورد در سال1392 دکتر نصیری -
131 دكتر مسعود گنجي تخصص 1389-1392 بررسی مقایسه تأثیر منبع نوری Flurescent Iamp و Quartz halogen incandescent در درمان زردی نوزادان با سن بارداری 35 هفته و یا بیشتر در بخش مراقبت های ویژه نوزادان در بیمارستان الزهرا(س) دکتر صادق نیا -
130 دكتر ركسانا معيني تخصص 1389-1392 بررسی ارتباط آلودگی هوا و سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D در کودکان 6 ساله استان اصفهان دکتر کلیشادی -
129 دكتر زهره نصیري تخصص 1389-1392 بررسی اثر هم تخت کردن نوزادان نارس کمتر از 34 هفته دوقلو و چند قلو در کاهش درد ناشی از اقدامات دردناک دکتر بدیعی -
128 دكتر بهزاد بركتين فوق تخصص (نوزادان) 1389-1391

بررسی مقایسه ای تاثیر N-BiPAP وBubble-CPAP  در درمان نوزادان نارس، با وزن کمتر از 1500gr، مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی

دکتر صادق نیا

دکتر بدیعی

b_barekatain@med.mui.ac.ir
127 دكتر ندا مستوفي زاده فوق تخصص (غدد) 1389-1391   دکتر هاشمی پور nmostofizadeh@yahoo.com
126 دكتر مازيار وكيلي اميني فوق تخصص (نوزادان) 1389-1391 بررسی مقایسه آتروپین با آتروپین رمیفنتانیل به عنوان پیش دارو در لوله گذاری داخل تراشه نوزادان نارس زیر 37 هفته مبتلا به RDS نیازمند به Insure دکتر بدیعی -
125 دكتر محسن اصغري تخصص 1388-1391 - - -
124 دكتر آزاده اثني عشري تخصص 1388-1391 بررسی ارتباط تست های عملکردی تیروئید و فاکتورهای پری ناتال در نوزادان در بیمارستان های الزهرا(س) و شهید بهشتی اصفهان دکتر آرمانیان azadehesnaashari@gmail.com
123 دكتر عماد بهرامي نيا تخصص 1388-1391 - - -
122 دكتر ليلا خليليان تخصص 1388-1391     -
121 دكتر پويا خسروي تخصص 1388-1391 - - -
120 دكتر ابوطالب محمدي تخصص 1388-1391 - - -
119 دكتر سيده حميده موسي زاده تخصص 1388-1391 - - -
118 دكتر عليرضا اسدي فوق تخصص (نوزادان) 1388-1390 - - -
117 دكتر مهران حصاركي فوق تخصص (نوزادان) 1388-1390 - - -
116 دكتر محمدرضا خليليان فوق تخصص (قلب) 1387-1390 - -  
115 دكتر نوشين رستم پور فوق تخصص (غدد) 1388-1390 بررسی میزان موتاسیون ژن Dual oxidase 2در بیماران اصفهانی مبتلا به کم کاری مادرزادی تیروئید دائمی و گذرا دکترهاشمی پور rostampour_n@yahoo.com
114 دكتر بهنوش استكي تخصص 1387-1390     behnooshesteki@yahoo.com
113 دكتر شراره بابايي تخصص 1387-1390 مقایسه محتوای اسیدهای چرب غیر اشباع با زنجیره بلند در شیر مادردان با زایمان ترم و پره پرم و مقاسیه ان با رژیم غذایی مادر دکتر ایران پور sharareh.ba@gmail.com
112 دكتر مجيدرضا پيرپيران تخصص 1387-1390 - - -
111 دكتر علي پوروالي تخصص 1387-1390 - - -
110 دكتر روح ا... شيرزادي تخصص 1387-1390 - - -
109 دكتر شيما صالحي تخصص 1387-1390 - - -
108 دكتر حسن طاعتي تخصص 1387-1390 - - -
107 دكتر سميرا لايق تخصص 1387-1390 - - -
106 دكتر سيدحسين ميرلوحي تخصص 1387-1390 - - -
105 دكتر باقر هادي تخصص 1387-1390 - - -
104 دكتر اميرمحمدآرمانيان فوق تخصص (نوزادان) 1387-1389     armanian@med.mui.ac.ir
103 دكتر زهرا عليان فوق تخصص (غدد) 1387-1389 - - -
102 دكتر الهام هاشمي فوق تخصص (غدد) 1387-1389     hashemielham@ymail.com
101 دكتر هدي افلاكيان تخصص 1386-1389 - - -
100 دكتر محمدرضا ذوالفقاري تخصص 1386-1389 - - zolfaghari.mohammadreza@yahoo.com
99 دكتر شهرام ذاكرين تخصص 1386-1389 - - -
98 دكتر شيوا زارعان تخصص 1386-1389 - - -
97 دكتر غلامرضا عرب زاده تخصص 1386-1389 - - -
96 دكتر راحله عصاري تخصص 1386-1389 - - -
95 دكتر پيمان نصري تخصص 1386-1389

·       بررسی ید ادرار و ید شیر در نوزادان هیپو تیروئید و مادرانشان و مقایسه ان با گروه کنترل

دکتر هاشمی پور peiman94157@gmail.com
94 دكتر صفورا نوايي تخصص 1386-1389 - - -
93 دكتر فهيمه سهيلي پور فوق تخصص (غدد) 1386-1388 - - -
92 دكتر حسن صالح آبادي فوق تخصص (نوزادان) 1386-1388 - - -
91 دكتر عليرضا صادق نيا فوق تخصص (نوزادان) 1386-1388

Early versus delayed initiation of nasal continuous positive airway pressure for treatment of respiratory distress syndrome in premature newborns: A randomized clinical trial

دکتر ناصری asadeghnia@gmail.com
90 دكتر بابك بيگي تخصص 1385-1388 - - -
89 دكتر حميدرضا پورصيرفي تخصص 1385-1388 - - -
88 دكتر محمدرضا شعاعي تخصص 1385-1388 - - -
87 دكتر محمد شكراني تخصص 1384-1388 - - -
86 دكتر فريبرز فرهنگ تخصص 1385-1388 - - -
85 دكتر مرجان قاضي نور تخصص 1385-1388 - - -
84 دكتر مجيد كيوانفر تخصص 1385-1388     mkeyvanfar@gmail.com
83 دكتر جواد شاپوري فوق تخصص (غدد) 1385-1387 - - -
82 دكتر منصور محمدي فوق تخصص (نوزادان) 1385-1387 - - -
81 دكتر نيلوفر تركان تخصص 1384-1387 - - -
80 دكتر بهار دهقان تخصص 1384-1387

Thyroid function abnormalities among first‐degree relatives of Iranian congenital hypothyroidism neonates

دکتر هاشمی پور dr.bahardehghan@gmail.com
79 دكتر افشين ذاكر عاملي تخصص 1384-1387 - - -
78 دكتر شيوا رحمانيان تخصص 1384-1387 - - -
77 دكتر اسداله فتحي پور تخصص 1384-1387 - - -
76 دكتر شراگيم كريمي تخصص 1384-1387 - - -
75 دكتر مژگان لقماني تخصص 1384-1387 - - -
74 دكتر ندا مستوفي زاده تخصص 1384-1387     nmostofizadeh@yahoo.com
73 دكتر همايون واحدي تخصص 1384-1387 - - -
72 دكتر اميرعباس بشارتي تخصص 1383-1386 - - -
71 دكتر ابوالحسن ديوبند تخصص 1383-1386 - - -
70 دكتر نوشين رستم پور تخصص 1383-1386 میانگین سن مراحل بلوغ در دانش آموزان دختر شهر اصفهان

دکتر سالک

دکترهاشمی پور

rostampour_n@yahoo.com
69 دكتر همايون رفعتي تخصص 1383-1386 - - -
68 دكتر مجيد مغزيان تخصص 1383-1386 - - -
67 دكتر محمود نادري تخصص 1383-1386 - - -
66 دكتر علي هوايي تخصص 1383-1386 - - -
65 دكتر علي يارفاضل تخصص 1383-1386 - - -
64 دكتر محمدعلي پورميرزايي تخصص 1382-1385     pourmirzaei_1347@yahoo.com
63 دكتر رويا چوپاني تخصص 1382-1385     -
62 دكتر فهيمه سهيلي پور تخصص 1382-1385 - - -
61 دكتر حسين شهرياري تخصص 1382-1385 - - -
60 دكتر عباس غيرتمند تخصص 1382-1385 - - -
59 دكتر جعفر نصيري تخصص 1382-1385 بررسی میزان و علل آنمی در بیماران تحت همودیالیز دکتر آژیر -
58 دكتر الهام هاشمي تخصص 1382-1385     hashemielham@ymail.com
57 دكتر شيرين باجغلي تخصص 1381-1384 - - -
56 دكتر وحيد ساجدي تخصص 1381-1384 - - -
55 دكتر عليرضا شفيعي تخصص 1381-1384 - - -
54 دكتر فاطمه طباطبايي تخصص 1381-1384     -
53 دكتر مهدي عابديني تخصص 1381-1384 - - -
52 دكتر مهدي قادريان تخصص 1381-1384

بررسی علل بروز بیماری های مادرزادی قلبی در بیماران شهر اصفهان

دکتر نیک یار ghader_45@yahoo.co.uk
51 دكتر يعقوب ارجمندفر تخصص 1380-1383 - - -
50 دكتر ديهيم ترابي نيا تخصص 1380-1383 - - -
49 دكتر هما صدري تخصص 1380-1383 - - -
48 دكتر بهروز طحاني تخصص 1380-1383 - - -
47 دكتر رائد نوحه خوان تخصص 1380-1383 - - -
46 دكتر ارمغان وفافر تخصص 1380-1383 - - -
45 دكتر پيمان اشرافي تخصص 1379-1382 - - -
44 دكتر مسعود روضاتي تخصص 1379-1382 - - -
43 دكتر سيدحسين سعادت تخصص 1379-1382 - - -
42 دكتر سيدصدر طاهري تخصص 1379-1382 - - -
41 دكتر ناصر مصري تخصص 1379-1382 - - -
40 دكتر بابك منيعي تخصص 1379-1382 - - -
39 دكتر نغمه سادات ميرشاهزاده تخصص 1379-1382 - - -
38 دكتر محمدحسن پرند تخصص 1378-1381 - - -
37 دكتر مجيد حميدي زاده تخصص 1378-1381 - - -
36 دكتر حسين صانعيان تخصص 1378-1381     saneian@med.mui.ac.ir
35 دكتر سيدناصرالدين مصطفوي تخصص 1378-1381

پيش بيني ميزان افزايش بيلي روبين در نوزادان مبتلا به ناسازگاري  ABO  با استفاده از آزمايشات بندناف در بيمارستان شهيد بهشتي اصفهان در سال 1382

دکتر نوایی n_mostafavy@med.mui.ac.ir
34 دكتر شهاب نوريان تخصص 1378-1381 - - -
33 دكتر جهانگير دريكوند تخصص 1377-1380 - - -
32 دكتر حميد رحيمي تخصص 1377-1380     h_rahimi@med.mui.ac.ir
31 دكتر محمدرضا قضاوي تخصص 1377-1380 مقایسه اثربخشی سفوتاکسیم و جنتامایسین در درمان پیلونفریت حاد کودکان دکتر آجودانی ghazavi8147@gmail.com
30 دكتر مجيد محمدي زاده تخصص 1377-1380     mohammadizadehm_z@yahoo.com
29 دكتر محمدرضا مدرسي تخصص 1377-1380 بررسی میزان سطح روی در موی بیماران تالاسمی دکتر هاشمی پور modaresi@med.mui.ac.ir
28 دكتر عباس مقدادي تخصص 1377-1380 - - -
27 خ دكتر ايران پور تخصص 1376-1379 - - -
26 دكتر حسين اثني عشري تخصص 1376-1379 - - -
25 دكتر رامين ايران پور تخصص 1376-1379 بررسی شیوع آسم در مدارس راهنمایی اصفهان دکتر خانلرپور iranpour@med.mui.ac.ir
24 دكتر اميرهوشنگ سليماني تخصص 1376-1379 - - -
23 دكتر محمد طرفه نژاد تخصص 1376-1379 - - -
22 دكتر قاسم فرج زاده تخصص 1376-1379 - - -
21 دكتر فاطمه گلپايگاني تخصص 1376-1379 - - -
20 دكتر صفوي پور تخصص 1375-1378 - - -
19 دكتر ابوالفضل فرجادي مقدم تخصص 1375-1378 اثر آموزش ها و اقدامات مربوط به ارتقا رشد کودکان در مناطق فلاورجان و هفتون اصفهان

دکتر بهشتی

دکتر کاظمی

-
18 دكتر علي محمد كسائيان تخصص 1375-1378 - - -
17 دكتر محمدرضا نجفيان تخصص 1375-1378 - - -
16 دكتر اميد يقيني تخصص 1375-1378 اثر آموزش ها و اقدامات مربوط به ارتقا رشد کودکان در مناطق فلاورجان و هفتون اصفهان

دکتر بهشتی

دکتر کاظمی

yaghini@med.mui.ac.ir
15 دكتر اطلس چغباوي زاده تخصص 1374-1377 - - -
14 دكتر مريم حسيني نژاد تخصص 1374-1377 - - -
13 دكتر شريفي تخصص 1374-1377 - - -
12 دكتر افسون صدقي تخصص 1374-1377 - - -
11 دكتر محسن مجذب صانعي تخصص 1374-1377 - - -
10 دكتر اصغري تخصص 1373-1376 - - -
9 دكتر زهره بديعي تخصص 1373-1376 بررسی شیوع پنوموکوک های مقاوم به درمان از کشت حلق کودکان مهدکودک های شهر اصفهان دکتر کردی داریان badiei@med.mui.ac.ir
8 دكتر فريبا پورمحمد تخصص 1373-1376 - - -
7 دکتر مریم رشتیان تخصص 1373-1376 - - -
6 دکتر مژگان صابری تخصص 1373-1376 - - -
5 دكتر عظيمي پور تخصص 1373-1376 - - -
4 دكتر منيرالسادات عمادالاسلامي تخصص 1373-1376 فراوانی نسبی ریکتز و اختلالات تغذیه ای در بیماران مبتلا به پنومونی مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا(س)

دکتر هاشمی پور

دکتر فقیهی نیا

emadoleslami@med.mui.ac.ir
3 دكتر سوسن فقيه ايماني تخصص 1373-1376 - - -
2 دكتر فرزانه فيروزفر تخصص 1373-1376 - - -
1 دكتر مريم نادرالاصلي تخصص 1373-1376 - - -