رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه  شماره تماس عکس
1  مريم السادات عقيلي -  متصدي دفتر گروه

شماره مستقیم 33868247-031

مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) شماره داخلی 2328