رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف سمت در گروه نام و نام خانوادگی پست الکترونیک
1 معاون گروه دكتر مجید کیوانفر

mkeyvanfar@gmail.com

2 مسئول امور هیأت علمی دكتر مجید خادمیان

khademian51@yahoo.com

3 مسئول امور پژوهشی دكتر بهزاد برکتین

b_barekatain@med.mui.ac.ir

4 مدیر امور دستیاری دكتر بهنوش استکی

behnooshesteki@yahoo.com

5 مسئول آموزش کارورزان دكتر عاطفه صادقی زاده

a.sadeghizadeh@gmail.com

6 مسئول آموزش کارآموزی 2 دكتر مینو سعیدی

minoo.saeidi@gmail.com

7 مسئول آموزش کارآموزی 1 دكتر پریسا ایروانی

iravaniparisa@gmail.com

8 مسئول آموزش مجازی دکتر نیلوفر امینی

nilufar.amini66@gmail.com

9 مسئول درس شنوایی سنجی دکتر مینو سعیدی minoo.saeidi@gmail.com
10 مسئول درس ICM دکتر محسن جاری

mjari14@yahoo.com

11 مسئول برنامه های آموزش مداوم دكتر بهزاد بركتين b_barekatain@med.mui.ac.ir
12 مسئول درس اخلاق پزشکی دكتر بهنوش استكي behnooshesteki@yahoo.com