رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف سمت در گروه نام و نام خانوادگی پست الکترونیک
1 معاون گروه دكتر مجید کیوانفر

mkeyvanfar@gmail.com

2 مسئول امور هیأت علمی دكتر امیرمحمد آرمانیان

armanian@med.mui.ac.ir

3 مسئول امور پژوهشی دكتر بهزاد برکتین

b_barekatain@med.mui.ac.ir

4 مدیر امور دستیاری دكتر ندا حسینی

neda.8892@yahoo.com

5 مسئول آموزش کارورزان دكتر عاطفه صادقی زاده

a.sadeghizadeh@gmail.com

6 مسئول آموزش کارآموزی 2 دكتر مینو سعیدی

minoo.saeidi@gmail.com

7 مسئول آموزش کارآموزی 1 دكتر مجید خادمیان

khademian51@yahoo.com

8 مسئول آموزش مجازی دکتر نیلوفر امینی

nilufar.amini66@gmail.com

9 مسئول درس شنوایی سنجی دکتر مینو سعیدی minoo.saeidi@gmail.com
10 مسئول درس بهداشت دکتر رعنا سادات صالح

ranasaleh.medical.university@gmail.com

11 مسئول درس ICM دکتر محسن جاری

mjari14@yahoo.com

12 مسئول برنامه های آموزش مداوم دكتر بهزاد بركتين b_barekatain@med.mui.ac.ir
13 مسئول درس اخلاق پزشکی دكتر بهنوش استكي behnooshesteki@yahoo.com
14 مسئول سایت گروه دکتر رعنا سادات صالح ranasaleh.medical.university@gmail.com