رفتن به محتوای اصلی
x

نام و نام خانوادگی دكتربهزاد شمس

مقطع و رشته تحصیلی

متخصص کودکان

پست الکترونیک

shams@med.mui.ac.ir
گرايش تحقيقاتي FTT

پیشینه های اجرایی

معاونت آموزشی دانشگاه

مدیر گروه کودکان

مدیر گروه اخلاق پزشکی

تلفن تماس اداری 03133868247