رفتن به محتوای اصلی
x

   برگزاری کرسی های آزاداندیشی گروه معارف اسلامی براساس مصوبه شورای گروه، درطول  ترم مهر(ترم اول سال تحصیلی) خواهد بود لیکن درصورت حصول شرایط  با نظر مساعد  معاون آموزشی گروه وتایید مدیر محترم گروه ، درطول  ترم بهمن هر سال تحصیلی نیز قابل اجرا می باشد

ردیف کرسی های آزاداندیشی
7 کرسی آزاداندیشی سال 1400 به صورت مجازی برگزار گردید.
6 کرسی های آزاداندیشی سال 99 به صورت مجازی برگزار گردید.
5 کرسی های آزاداندیشی ترم  مهر 98 گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
4  کرسی های آزاد اندیشی ترم مهر 97 گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
3 کرسی های آزاد اندیشی ترم مهر 96 گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2

کرسی های آزاد اندیشی برگزارشده در سال های تحصیلی 94،95،96

1 کرسی های آزاداندیشی برگزارشده در سال ۹۳