رفتن به محتوای اصلی
x

موضوع طرح

نام استاد

ردیف
مجموعه مطالعات بین رشته ای معارف اسلامی و علوم سلامت دکتر قدرت الله مومنی 1
بررسی اثر بخشی مراقبت های معنوی در روند بهبود بیماران دکتر روح الله موسوی زاده 2

امکان سنجی ارائه دروس معارف اسلامی با رویکرد به مباحث حوزه
سلامت

 

دکتر محمود ایوبی

 

3