رفتن به محتوای اصلی
x

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شماره تلفن عکس
حمیدرضا شریفیان کارشناسی کارشناس آموزش 8080
مریم منصوری فوق دیپلم

متصدی امور دفتری(دبیرخانه)

مسوول کتابخانه

8076
سیدمحسن ابطحی کارشناس ارشد کارشناس پژوهشی 8129
محمد ترکان کارشناسی ارشد کارشناس 8129
حمیدرضا سعیدفر کارشناس ارشد کارشناس 8128