رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک

مرتبه علمی

تلفن

لینک نوپا

برنامه هفتگی

عکس
1

حجه الاسلام والمسلمین دکتر

قدرت الله مومنی

 
 
37928072

سامانه نوپا

برنامه هفتگی استاد

2

 دکتر

سیدحمیدرضا طالقانی

 
 
37928073

سامانه نوپا

برنامه هفتگی استاد

 

3

حجه الاسلام والمسلمین دکتر

علی غلامی دهقی

 
37928075

سامانه نوپا

برنامه هفتگی استاد

4

حجه الاسلام والمسلمین دکتر

 علیرضا امینی

 
37928072

سامانه نوپا

برنامه هفتگی استاد

5 دکتر محمود ایوبی
 
37928073

سامانه نوپا

برنامه هفتگی استاد

6

حجه الاسلام والمسلمین دکتر

محمد رضا نقیه

 

37928078

سامانه نوپا

برنامه هفتگی استاد

7

دکتر

روح الله موسوی زاده

 
37928078

سامانه نوپا

برنامه هفتگی استاد

8

دکتر

وحید عابدین پور

37928073

سامانه نوپا

برنامه هفتگی استاد