رفتن به محتوای اصلی
x

توجه به 1000 روز اول زندگی متضمن سلامت تمام عمر

" توجه به 1000 روز اول زندگی متضمن سلامت تمام عمر"

"الگوی غذایی مادر در شکل گیری نحوه تغذیه فرزندش نقش مستقیم دارد"

 

در نشست خبری ترجمان دانش که در اردیبهشت 1402 برگزار گردید، دکتر کلیشادی به ارایه دستاورد های مطالعه بررسی ارتباط الگوهای غذایی، دریافت های غذایی، وزن گیری در دوران بارداری و ترکیب اسیدهای چرب شیر مادر با هورمون های خون بندناف، وضعیت تغذیه، شاخص های تن سنجی و سایز در نوزادی و دو سالگی متولدین سال 1396 به بعد شهر اصفهان پرداخت. همانگونه که می دانیم سرمایه های اصلی هرکشوری منابع انسانی آن کشور هستند و برای داشتن یک توسعه پایدار وجود نیروی انسانی سالم و با نشاط ضرورتی انکار ناپذیر است . در این راستا حفظ و ارتقای سلامت کودکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مقوله سلامت جسمی و روانی در طول عمر از جمله در سنین جوانی و میانسالی و کهنسالی ریشه در کودکی فرد و مراحل مختلف رشد و نمو وی دارد. و صد البته 1000 روز اول زندگی هر فرد به عنوان دوره طلایی و اصلی ترین بخش چرخه حیات انسانی محسوب می شود. بنابر این برنامه ریزی و توجه به سلامت در 1000 روز اول زندگی (از شروع بارداری مادر تا پایان دو سالگی فرزند) برای سلامت سال های بعدی عمر وی ضرورت دارد. به همین منظور پژوهشی که در اینجا مورد بررسی و توصیف قرار می گیرد با رعایت تمامی استانداردهای علمی روز دنیا و تهیه و تامین تمامی بسترها و امکانات مورد نیاز در 1000 روز اول نمونه های مورد مطالعه به انجام رسید . در این پژوهش علمی تعداد 700 نفر از مادران باردار در شهر اصفهان وارد مطالعه شده و تا رسیدن فرزند به سن 2 سالگی مورد پیگیری قرار گرفتند. علاوه بر تکمیل پرسشنامه های مربوط به عوامل اجتماعی اقتصادی و الگوی شیوه زندگی خانواده، معاینات دوره ای مادران و فرزندان انجام شد و یک نمونه شیر مادران هم مورد آزمایش های تخصصی قرار گرفت و ارتباط الگوهای غذایی، دریافت های غذایی، وزن گیری در دوران بارداری و ترکیب اسیدهای چرب شیر مادر با هورمون های خون بندناف بررسی شد. همچنین فرزندان این مادران از بدو تولد تا پایان دو سالگی از نظر وضعیت تغذیه، شاخص های تن سنجی و سایز در نوزادی و دو سالگی مورد مطالعه قرار گرفتند.  نتایج حاصل از این پژوهش که در پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماریهای غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد، به خوبی نشان داد که رابطه مستقیمی بین الگوهای غذایی مادر، با اسید های چرب موجود درشیر مادر دارد و در نتیجه این الگوی اسید چرب به نوزاد نیز منتقل می شود. بعلاوه آنکه الگوی غذایی مادر در شکل گیری نحوه تغذیه فرزندش نقش مستقیم داشت. همچنین رعایت صحیح مدت زمان شیردهی (تغذیه انحصاری با شیرمادر تا پایان شش ماهگی و تداوم شیردهی تا پایان دو سالگی) و زمان آغاز تغذیه کمکی ( بعد از شش ماهگی) ارتباط مستقیمی با روند رشد طبیعی فرزندان داشت. یافته های این مطالعه با مطالعات مشابه در کشورهای دیگر همراستا بود و نشان داد در شرایط اقلیمی، اقتصادی، فرهنگی، آداب و رسوم و همچنین عادات غذایی جامعه ایرانی، برخورداری مادر از الگوی غذایی سالم و رعایت اصل تنوع و تعادل دریافت مواد غذایی ارتباط مستقیم با ترکیب اسیدهای چرب شیر مادر و رشد فرزندش داشت. این مطالعه شواهد جدیدی در تایید اهمیت 1000 روز اول زندگی تبیین کرد. در انتهای این نشست خبری، دکتر کلیشادی مجری طرح به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.