رفتن به محتوای اصلی
x

تماس با گروه ارتوپدی

آدرس:اصفهان بلوار صفه مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) زیرزمین ورودی 3 دفتر گروه ارتوپدی

شماره تماس: 03136202085 و یا03136202020 داخلی 2539

شماره فاکس:03136202085

پست الکترونیک:  orthopaedic@med.mui.ac.ir