رفتن به محتوای اصلی
x

تقدیر از فرهیخته دانشکده آقای دکتر علی نسیمی در بیستمین جلسه شورای معاونین دانشکده پزشکی

در روز دوشنبه مورخ  1400/06/08 بیستمین جلسه شورای معاونین دانشکده پزشکی در ساعت 8 صبح در تالار دکتر عباس ادیب برگزار گردید. در این جلسه از آقای دکتر علی نسیمی عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی که به افتخار بازنشستگی نائل گردیدند، توسط هیات رئیسه دانشکده تقدیر و تشکر به عمل آمد.