رفتن به محتوای اصلی
x

تعدیل قیمت وعده های غذایی جهت دانشجویان در مرکز آموزشی و درمانی نور

تعديل قيمت وعده هاي غذايي جهت دانشجويان در مركز آموزشي درماني نور

با توجه به پيگيري هاي به عمل آمده توسط شوراي صنفي دانشجويان دانشكده پزشكي، طبق دستور رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكي از روز سوم خرداد 1402 قيمت هر وعده غذايي در مركز آموزشي درماني نور جهت دانشجويان از 20 هزار تومان به 5 هزار تومان كاهش يافت.