رفتن به محتوای اصلی
x

بیست و دومین نشست عصرانه داغ سلامت با موضوع بیان تجربیات بیمارستان خورشید در پاسخ به همه گیری کووید 19

بیست و دومین نشست عصرانه داغ سلامت

با موضوع بیان تجربیات بیمارستان خورشید در پاسخ به همه گیری کووید 19

سخنرانان: جناب آقای دکتر رامین سامی، رئیس بیمارستان خورشید، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و عضو هیأت مدیره انجمن ریه ایران

جناب آقای دکترمرتضی محمدی، مدیر بیمارستان خورشید

سرکارخانم مینو علوی، مدیر پرستاری بیمارستان خورشید

سرکار خانم زهرا آب نیلی، کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و رئیس امور اداری بیمارستان خورشید

مدیر وبینار: جناب آقای دکتر مسعود فردوسی، عضو هیأت علمی و مدیر گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

زمان برگزاری: دوشنبه 29   شهریور 1400  از ساعت 13:30 تا 15:30

مکان جلسه:: سامانه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به نشانی

http://eclass.mui.ac.ir/b/mar-z3z-ura