رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاري ششمين جلسه شوراي معاونين در سال جاري در تالار دكتر اديب دانشكده پزشكي

ششمين جلسه شوراي معاونين دانشكده پزشكي در روز دوشنبه  مورخ 1402/3/1 از ساعت 10 الي 12 در تالار دكتر اديب دانشكده با حضور رئيس و معاونين دانشكده پزشكي برگزار و دستور كار جلسه در حوزه هاي مختلف آموزشي، پژوهشي ، امور هيات علمي و اداري و مالي مورد بحث و تبادل قرار گرفت.