رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاري سومين جلسه شوراي معاونين در سال جاري در تالار دكتر اديب دانشكده پزشكي

سومين جلسه شوراي معاونين دانشكده پزشكي در روز دوشنبه مورخ1402/2/11 از ساعت 10 الي 12 در تالار دكتر اديب دانشكده با حضور رئيس و معاونين دانشكده پزشكي برگزار و دستور كار جلسه در حوزه هاي مختلف آموزشي، پژوهشي ، امور هيات علمي و اداري و مالي مورد بحث و تبادل قرار گرفت.