رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاري دومين جلسه شوراي اداري در تالار اديب دانشكده پزشكي

در روز دوشنبه مورخ 1402/2/18 از ساعت 9 صبح دومين جلسه شوراي اداري دانشكده پزشكي با حضور معاون اداري و مالي، مدير داخلي ، مسئولين واحدهاي مالي، مركز كامپيوتر، دبيرخانه ، روابط عمومي، كارگزيني، امين اموال، بهبود كيفيت و ايمني آزمايشگاه و خدمات در تالار دكتر اديب برگزار و در خصوص پايش برنامه عملياتي 1402-1401 واحد ها اداري و مالي بحث و تبادل نظر گرديد و مقرر شد مسئولين واحد ها برنامه هاي عملياتي خود را پايش كرده و ظرف مدت يك هفته آن را به مديريت دانشكده منعكس نمايند.