رفتن به محتوای اصلی
x

برنامه آموزشی (مشخصات کلی، برنامه، سر فصل دروس و نحوه ارزشیابی ) دوره مجازی کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته "اخلاق پزشکی"

جهت دریافت برنامه آموزشی (مشخصات کلی، برنامه، سر فصل دروس و نحوه ارزشیابی ) دوره مجازی کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته "اخلاق پزشکی" مصوب هشتادمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 1400/05/10 بر روی اینجا کلیک نمایید.