رفتن به محتوای اصلی
x

ابلاغ مصوبه پوشش بیمه ای خدمات نازایی و ناباروری

با توجه به شیوع نازایی در زوجین و خارج از توان اقتصادی بودن هزینه های درمانی نازایی طبق طرح صیانت جمعیت خدمات مذکور تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. در ابلاغ مصوبه پوشش بیمه ای خدمات نازایی و ناباروری جهت آگاهی و بهره برداری در سایت معاونت درمان به آدرس ta.mui.ac.ir قسمت اقتصاد درمان، اداره امور بیمه ها، تعرفه استاندارد، دستورالعمل و آیین نامه ها جهت بهره برداری مراکز خصوص قابل دریافت می باشد.