رفتن به محتوای اصلی
x

نشست صميمانه مدير روابط عمومي دانشگاه و هيات همراه با معاون اداري و مالي، مدير داخلي و مسئول روابط عمومي دانشكده پزشكي

 در روز چهارشنبه به تاريخ 5 مرداد 1400 از ساعت 12 لغايت 13 نشست صميمانه مدير روابط عمومي دانشگاه و هيات همراه با معاون اداري و مالي ، مدير داخلي و مسئول روابط عمومي در تالار دكتر اديب دانشكده پزشكي برگزار گرديد. در ابتدا آقاي دكتر شريفي معاون اداري و مالي دانشكده ضمن  خير مقدم خدمت مديريت روابط عمومي دانشگاه و هيات همراه به صورت مشروح به معرفي دانشكده پزشكي پرداخته و اهميت روابط عمومي را تشريح كردند. در ادامه آقاي دكتر احمدي فر مدير روابط عمومي دانشگاه ضمن تشكر از برگزاري اين نشست به جايگاه ويژه روابط عمومي در سازمان اشاره نموده و بر ارتقاء روابط عمومي در سازمان تاكيد نمودند. در ادامه اين جلسه كارشناسان حوزه روابط عمومي دانشگاه، مسئول روابط عمومي و مدير داخلي دانشكده پيرامون مسائل روابط عمومي و ايجاد بستر هاي مناسب در فضاي مجازي براي بهتر شناخته شدن دانشگاه و بويژه دانشكده پزشكي به ايراد سخن پرداختند. در پايان اين جلسه معاون اداري و مالي دانشكده با اشاره به ارزشمند بودن جلسه مذكور بر ادامه ارتباط هر چه بيشتر روابط عمومي دانشگاه و دانشكده تاكيد نمودند .