رفتن به محتوای اصلی
x

قابل توجه پذیرفته شدگان جدید رشته پزشکی

ضمن تبریک به پذیرفته شدگان رشته پزشکی مهرماه ماه 1400 به اطلاع می رساند جهت دسترسی به دستورالعمل های نحوه شرکت در  انتخاب واحد درسی، کلاسهای مجازی ، آئین نامه های آموزشی ، شرکت در جلسه توجیهی و تلفنهای ضروری واحدهای آموزش دانشکده، مطالب زیر را مطالعه نمایند.

  • مشاهده آئین نامه های آموزشی  سال تحصیلی 1400
  • انتخاب واحد دانشجویان ترم یک توسط دانشکده انجام می گیرد لذا دانشجویان محترم انتخاب واحد انجام شده را با نیمرخ تحصیلی شان مقایسه نمایند.
  • جهت مشاهده انتخاب واحد دروس پس از طی مراحل ثبت نام وارد سامانه سما از طریق لینک زیر شده و تائیدیه انتخاب واحد خود را دریافت نمائید.

لینک سامانه سما:      http://register.mui.ac.ir/samaweb/Login.aspx

  • مشاهده تقویم آموزشی
  • شماره تلفن واحدهای مربوطه جهت تماسهای ضروری و دریافت راهنمایی بیشتر:

37929052    ( آقای محسن پور – کارشناس آموزش علوم پایه- انتخاب واحد) 

 37929198   ( آقای شیریان – کارشناس آموزش علوم پایه - انتخاب واحد )

 37929044   (خانم خلیقی – کارشناس آموزش علوم پایه - سما )

 37929222   ( آقای مهندس مهدور – مسئول آموزش مجازی )

37929200   ( آقای اجل لوئیان – مسئول واحد امتحانات ) 

09136480456 ( آقای حسین بقائی – سرپرست مشاورین جوان دانشکده پزشکی )

09375537261 ( آقای سعید سقاحیات بخش – نماینده دانشجویان ترم دوم رشته پزشکی ) 

09101188896 ( آقای علی خلیلیان  – نماینده دانشجویان ترم دوم رشته پزشکی )