رفتن به محتوای اصلی
x

فراخوان ارسال تجریه های دوره پاندمی به دبیرخانه دومین کنگره دیجیتال مدیریت و درمان کووید- 19

دومین کنگره دیجیتال مدیریت و درمان کووید-19، در تاریخ 17 شهریور 1400 با هدف ایجاد بستری برای به اشتراک گذاری تجارب در محورهای تجربه های مدیریتی، تجریه های بهداشتو درمان، تجربه های آموزش و پژوهش و تجربه های کسب و کارهای نوآورانه برنامه ریزی شده است. لینک سایت کنگره برای ارسال تجارب:https://www.covid19congress.tritapp.net/ks