رفتن به محتوای اصلی
x

شروع طرح پایلوت ارتقای آموزش پزشکی عمومی دوره کارورزی با تمرکز بر بیماری‌های شایع

با توجه به اهمیت پاسخگو بودن پزشکان فارغ التحصیل با اولویت ها و نیازهای جامعه و لزوم آشنایی آنها با بیماری‌های شایع و درمانگاهی, طرح ارتقای آموزش پزشکی دوره کارورزی با تمرکز بر بیماری‌های شایع و must know های هر بخش تخصصی با هماهنگی کامل با اساتید بخش‌های تخصصی و فوق تخصصی تدوین و اجرا گردید.

اجرای این طرح پس از بیش از سه ماه ارزیابی و تدوین از اول تیر ماه ۱۴۰۳ در گروه‌های مختلف دانشکده مانند گروه داخلی اعصاب، گروه قلب، گروه عفونی، گروه اورولوژی، گروه روانپزشکی، گروه پوست و گروه ارتوپدی عملیاتی شده است.