رفتن به محتوای اصلی
x

تماس با گروه پوست

ایمیل:derm@med.mui.ac.ir

وب سایت: https://med.mui.ac.ir/fa/post

آدرس: اصفهان خیابان شهدای صفه مرکز آموزشی و درمانی الزهرا- مجموعه گروه های آموزشی

شماره تماس:03138222563 داخلی 2563