رفتن به محتوای اصلی
x

تقدير از پزشكان شاغل در دانشكده پزشكي همزمان با يكم شهريور ماه زاد روز حكيم ابو علي سينا و روز پزشك

در روز چهارشنبه مورخ يكم شهريور ماه 1402  همزمان با زاد روز حكيم ابوعلي سينا و روز پزشك از پزشكان هيات  علمي و كارمند شاغل در دانشكده پزشكي توسط معاون اجرايي و مدير دانشكده پزشكي با اهداء شاخه گل تقدير به عمل آمد.