رفتن به محتوای اصلی
x

تقدير از كاركنان دانشكده پزشكي همزمان با چهارم شهريور ماه و روز كارمند

در روز شنبه مورخ 1402/06/04 و همزمان با گراميداشت هفته دولت و روز كارمند با حضور معاون اداري و مالي، رئيس اداره امور اداري و مسئول روابط عمومي از كاركنان حوزه هاي مختلف دانشكده با اهداء شاخه گل تقدير به عمل آمد.